Háromszáz éves a nagybányai Szentháromság-templom

Külhoni – 2019. december 5., csütörtök | 14:58

Erdély legrégibb, barokk stílusban épült temploma a nagybányai Szentháromság-templom. A háromszáz éves templomot jubileumi évvel ünnepli a helyi közösség, amely december 1-jén, vasárnap hálaadó szentmisével vette kezdetét.

A nagybányai plébánia már az 1333–35-ös pápai tizedjegyzékekben is szerepel. Az 1347-ben megújított királyi kiváltságlevél szerint Nagybánya városa szabadon választhatta plébánosát. A reformációt követően, 1687-ben letelepedtek a jezsuiták Nagybányán, és 1691-ben Lipót császártól megkapták a város összes templomát – melyek 1711-ig többször gazdát cseréltek. A jezsuiták 1718 és 1720 között építették a mai Szentháromság-templomot.

„Meghatott lélekkel és mélységes hálával állunk itt Isten színe előtt, hogy kegyelmeinek túláradó bőségét megköszönjük, azért, hogy az ő hajléka, a most látható templom, háromszáz éven át őseink otthona, a megszentelődés helye, az Istennel való szoros együttlét áldott alkalma volt, ahonnan áldás fakadt sok ember számára” – mondta Szmutku Róbert nagybányai esperes a közösség jubileumi évét megnyitó szentmisén.

Kiemelte: a hálát a háromszáz évért a közösség nem csupán egy szentmisében akarja megünnepelni, hanem egy éven tartó ünnepségsorozatban szeretnék megélni a Krisztushoz való tartozás örömét és megerősödni hitükben.

„Ez az év az összetartozás éve, először Krisztussal és rajta keresztül egymással. Bennünket nem a kölcsönös szimpátia, nem a közös érdeklődés, nem is csak a múlt, hanem az élő Krisztus köt össze, amit a jubileumi év mottója is jelez: »Eucharisztikus testvériség«.

Ma, az egyházi év első napján azért imádkozunk, hogy Isten fogadja kedvesen hálánkat, közös imáinkat a múltúnkért, és adjon erős hitet, élő reménységet, megújuló szeretetet, hogy ebben a jubileumi esztendőben legyünk élő kövekként egymásra épülő lelki templom” – mondta Szmutku Róbert esperes.

*

Számos programot terveztek a jubileumi év alkalmából. Már decemberben hat rendezvényt tartanak: 6-án, pénteken 19 órakor Diaconescu Mihai, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia zongora tanszékének tanára ad zongoraestet a Művészeti Líceum dísztermében. 15-én lelkinapot szerveznek a Szentháromság-templomban: Bodor Attila gyulafehérvári teológiai tanár tart előadást az ősegyház életéről az Apostolok cselekedetei alapján. 20-án nagybányai zeneművészek adnak karácsonyi koncertet. 22-én plébániai karácsonyi műsor, 24-én, szenteste 11 órakor pedig a Schola Rivulina karácsonyi koncertje lesz a háromszáz éves templomban.

A közösség szeretettel várja a zarándokokat, érdeklődőket az eseményekre, melyekről a plébánia Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Szatmariegyhazmegye.ro; Szentháromság római katolikus plébánia, Nagybánya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria