Hét éve választották meg a „plébános” pápát – Ferenc pápa napról napra vezet és kísér minket

Ferenc pápa – 2020. március 13., péntek | 18:03

XVI. Benedek lemondása után 2013. március 13-án választották meg a konklávén részt vevő bíborosok az argentin pápát. A hetedik évfordulót felülírja a koronavírus-járvány okozta válság, mely felerősíti Szentatyánk hamvazószerdán mondott szavait: „Por vagyunk, de értékes, Isten által szeretett por, arra rendeltettünk, hogy örökké éljünk.”

Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője ez alkalomból írt jegyzetét adjuk közre magyarul.

Ferenc pápa péteri szolgálata nyolcadik évének kezdete éppen arra a drámai időszakra esik, amikor az egész emberiségnek szembe kell néznie a COVID-19-járvánnyal. Az erős és mindenkire vonatkozó felhívás, hogy arra figyeljünk, ami lényeges, megköveteli, hogy – más eseményekhez hasonlóan – ezt az évfordulót is más módon ünnepeljük meg, mint ahogy az elmúlt években történt. Ezekben a nehéz napokban, amikor mindannyian drámaian ki vagyunk téve a létezés bizonytalanságának, Ferenc pápa úgy döntött, hogy mindannyiunk lelki kísérője lesz imádsággal, Máriának való felajánlással és a szentmiseáldozat bemutatásával a Szent Márta-házban, s úgy határozott, hogy ez utóbbit kivételesen élőben közvetítsék minden reggel, és a streamingnek köszönhetően az egész világon követni lehessen.

Pápaságának egyik legjelentősebb újdonságát lényegében éppen ezek a misék képezik: a „plébános” pápa napi szertartásai, melyen hívek kis csoportjának prédikál arról, ami az Isten aznapra rendelt szaváról való elmélkedés közben felébred benne. E napról napra történő lelki kísérés erőt adó találkozássá lett sok ember számára, akik az elmúlt hét évben megnézték vagy olvasták a Szent Márta-házban mondott homíliák összefoglalóit, melyeket a vatikáni média közzétett. Ez az egyszerű és konkrét lelkipásztori kísérés, amelyet a szálláshelyének kápolnájában szentmisét bemutató pápa nyújt, most nyilvánvalóbbá vált, és még több erőt ad azáltal, hogy szentmiseáldozatot ajánl fel a szenvedőkért, a betegekért, azok hozzátartozóiért, az orvosokért, az ápolókért, az önkéntesekért, az egyedülálló idősekért, az elzártakért, a hatóságokért.

Hamvazószerdán, amikor a koronavírus miatti vészhelyzetet még nem fogtuk fel ennyire nyilvánvalóan, Péter utóda ezt mondta: „Hamvazkodással kezdjük a szent negyvennapot: »Emlékezz, hogy por vagy, és újra porrá válsz«. A fejünkre szórt por visszavisz bennünket a földre, emlékeztet, hogy földből vétettünk és visszatérünk a földbe. Vagyis gyengék, esendők, halandók vagyunk. Az évszázadok és évezredek folyamán csak átmenetiek, a galaxisok és a világűr mérhetetlenségével szemben parányiak vagyunk. Por vagyunk az univerzumban. De Isten által szeretett por! Az Úr szeretetből felmarkolta porunkat, és belefújta az ő éltető leheletét. Tehát értékes por vagyunk, arra rendeltettünk, hogy örökké éljünk. Mi vagyunk a föld, amelyre Isten ráárasztotta egét; a por, mely álmait tartalmazza. Isten reménye, kincse, dicsősége vagyunk!” A pápa homíliáját ezekkel a szavakkal fejezte be: „Engedjük magunkat kiengesztelni, hogy szeretett gyermekként bocsánatot nyert bűnösként, meggyógyított betegként, kísért vándorként éljünk! Engedjük, hogy szeressenek, hogy szerethessünk! Engedjük, hogy felsegítsenek, hogy haladhassunk a cél felé, húsvét felé. Örömmel fogjuk felfedezni, hogy Isten feltámaszt bennünket hamvainkból.”

A minket vezető és lelkileg kísérő pápa, éppen azért, hogy e mindenki felé való reményteli pillantásról és a felénk nyújtott ölelésről tanúságot tegyen, március 10-én, kedden a Szent Márta-házban mondott szentmise kezdetén különösen is a papokért hívott imára, hogy ebben a helyzetben legyen erejük kísérni, bátorítani a szenvedőket, és mellettük tudjanak állni. És – minden óvintézkedést megtéve – „legyen bátorságuk kilépni és elmenni a betegekhez, hogy elvigyék hozzájuk Isten Szava és az Eucharisztia erejét, és odaálljanak az egészségügyi dolgozók és az önkéntesek mellé” ebben a rendkívüli szolgálatban.

Fordította: Agonás Szonja

* * *

Áldd meg, Isten, Szentatyánkat! Szentlélek Úristen, vezesd őt ugyanabban a megbízatásban, melyet az Úr Jézus adott egykor Simon Péternek, hogy legeltesse, pásztorolja az ő nyáját! Szűz Mária, Egyházunk Anyja, közbenjárásoddal segítsd Ferenc pápát küldetése hűséges betöltésében a jelenkor nehézségei közepette is! Ámen.

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria