Hinni az ima erejében: rózsafüzért imádkozók találkozója Budapesten

Hazai – 2014. október 4., szombat | 18:15

A Rózsafüzért Imádkozók V. Országos Találkozóját október 4-én tartották Budapesten. A szentmisét Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a 99 éves, templombúcsúját ünneplő, zsúfolásig megtelt Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-templomban.


KÉPGALÉRIÁVAL – Klikk a képre!

Öt éve öltött testet a gondolat, hogy az ország különböző közösségeiben rózsafüzért imádkozó csoportok tagjait, papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket találkozóra hívják Budapestre, a Rózsafüzér Királynéja országos szentélyébe.


Mint Nagy Károly, a templom plébánosa elmondta, az eltelt évek alatt egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a különböző országrészekből érkező hívek közös együttlét keretében az országos szentélyben köszöntsék a Szűzanyát. A programok során a résztvevők a személyes találkozások alkalmával megismerhették egymást, tapasztalatot cserélhettek, megoszthatták egymással közösségük ügyes-bajos gondjait, örömeit. A tanúságtételek, a rózsafüzér erejét, titokzatos hatását igazoló imameghallgatások meggyőző, hitet erősítő bizonyossága az imaszándékok mindenkori határozott megfogalmazására bátorította a híveket. Nem csak híres emberek, történelmi nagyjaink megtérése, de a mellettük álló hittársaik számos pozitív példája is igazolja, hogy ha „egy-két ember összehajol” és imádkozni kezd, akkor beköltözik szívükbe az Istennel együtt az öröm is.


Székely János püspök megáldotta a Tóth Erzsébet üvegművész által készített új rózsaablakot, majd a szentmise homíliájában a rózsafüzérről mint az egyszerű ember végtelenül egyszerű imájáról beszélt. Az egyszerű szívű emberről beszélt, aki nem okos, bonyolult dolgokat próbál megfogalmazni, hanem a szívét akarja odaadni Istennek, mert Ő minden gondolatunkat, örömünket, bánatunkat, a szívünk legmélyét is ismeri.


Emlékeztetett rá a főpásztor, hogy az eredeti újszövetségi szövegben az angyal „Örvendj, ujjongj” szavakkal köszönti Máriát. Örülj Mária, ne félj, mert jön hozzád a te Istened! Jézus születésénél is ugyanezt az örömöt hirdetik az angyalok: „Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Megszületett az Úr, Dávid városában.” Az emberi történelem legnagyobb tette fűződik a Szűzanya személyéhez – hangsúlyozta a püspök. „Kinyitotta a szívét az Úr előtt, Mária volt az ajtó, amelyen keresztül az Isten beléphetett a világba.”


A szentbeszédben elhangzott, hogy a földi hatalmasságok tettei előtt jelentéktelennek tűnik a rózsafüzér imádkozása. Isten előtt azonban a nagy hittel és szeretettel végbevitt cselekedeteinknek, imádságainknak igazi hatása, titokzatos ereje van. Székely János felidézte a fronton harcoló fiáért aggódó édesanya történetét, aki imájával megmentette gyermeke életét. A rózsafüzér-imádság olyan, mint egy aranyfedezet az egyházunk igehirdetése mögött – zárta szentbeszédét az esztergom-budapesti segédpüspök.A szentmisét követő ebédszünet után irodalmi, zenei programmal, imádsággal, a tapasztalatok átadásával, litániával folytatódott az országos találkozó, amelyen az ország különböző tájegységeiből érkező hatvan közösség vett részt.

Fotó: Cser István

Cser István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria