Elhunyt Pálos Frigyes hatvani prépost

Hazai – 2019. március 14., csütörtök | 17:48

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvérünk, Pálos Frigyes Leó hatvani prépost, őrkanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános március 12-én, életének 96., papságának 72. évében hazatért az Úrhoz.

Pálos Frigyes több évtizedes papi szolgálatát az imádságból fakadó állandó tenni akarás jellemezte, amit papi jelmondata is igazol: „Zelus domus tue comedit me”, azaz „A házadért való buzgóság emészt engem” (Zsolt 68,10). 

Az egyházmegye papsága gyakran felkérte őt ünnepi szónoknak. Kiváló művészettörténészi tevékenységét bizonyítja többek között a tereskei, az egyházasdengelegi, valamint a hévízgyörki Árpád-kori templomok helyreállítása, Csörögön és Kerekharaszton új templom építtetése. Mindezeken kívül az egyházmegye egész területén, sőt az ország más pontján is értő irányítója volt a templomok helyreállításának, művészi díszítésének és a zsinati liturgikus terek kialakításának.

* * *

Pálos Frigyes Leó 1924. január 23-án született Kispesten. 1947. június 22-én szentelték pappá Vácott.

Hitoktató volt Pestújhelyen (1947–50), majd a kecskeméti főplébánián (1950–51). Káplánként szolgált Hatvan-Belvárosban (1951–1956). Ismét hitoktatói szolgálatot végzett a ceglédi óplébánián (1956–57), Hatvan-Belvárosban (1957), Vác-Alsóvárosban (1957–60). Plébános volt Tereskén (1960–78), majd Hatvan-Belvárosban (1978–2004).

Címzetes esperes (1966), illetve Szent Margitról, majd Szent Mihályról nevezett hatvani prépost (1979) címet kapott. Őrkanonok volt 1994-től, múzeumigazgató szintén ettől az évtől, utóbb a Váci Egyházmegye Építési és Egyházművészeti Bizottságának elnöke 2005-től.

Munkáját számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el: Magyar Műemlékvédelemért Emlékplakett (1985), „Pro Dioecesi Vaciensi” – Váci Egyházmegyéért Emlékérem (1995), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1998), Forster Gyula-díj (2008), Fraknói Vilmos-díj (2016), Vác Város Művelődéséért díj (2017), Migazzi-díj (2017), Magyar Örökség díj (2018), Vác díszpolgára (1996), Hatvan díszpolgára (2011), Tereske díszpolgára (2012).

Az elhunytért március 20-án 11 órakor mutatják be az engesztelő szentmiseáldozatot a váci székesegyházban, ahol a kanonoki kriptában helyezik örök nyugalomra.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház örömében!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria