Püspöki szentmise bérmálással Detroitban

2018. május 21. hétfő, 17:21

Május 17-én Cserháti Ferenc centuriai címzetes püspök, a külföldön élő római katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök szentmise keretében bérmált a detroiti Szent Kereszt magyar templomban. Koncelebráltak Ligeti Angelus és Kiss G. Barnabás ferencesek.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Cserháti Ferenc püspök május 9. óta lelkipásztori úton van az Egyesült Államokban és Kanadában. A Kanadai Magyar Papi Egység (KMPE) lelkipásztori találkozója után Detroitba (USA) utazott.

A bérmálási szentmise elején Kiss G. Barnabás ferences köszöntötte a segédpüspököt. A hétköznap ellenére sokan vettek részt a szertartáson – a plébánia hívei és meghívott vendégek –, hogy tanúi legyenek a négy fiatal örömének, akik a következő bérmaneveket választották: József, János, László és Erzsébet.

„Imádkozva várjuk és kérjük a Szentlélek eljövetelét: Jöjj el Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – hangzott el Cserháti Ferenc homíliájában. – Isten egykor meghallgatta a tanítványok kérését Jeruzsálemben, és meghallgatja továbbra is. Jézus ígérete szerint, az első pünkösd napján elküldte a Szentlelket az apostolokra.”

Isten a bérmálásban is azt teszi, amit egykor. Elküldi a Szentlelket, a Vigasztalót, aki minket is a szentség isteni szféráiba emel; ugyanúgy átalakítja gondolkodásunkat, mint annak idjén az apostolokét és a tanítványokét Jeruzsálemben az első pünkösd napján. Tüzes nyelvek jelentek meg a fejük felett, és leszállt rájuk a Szentlélek, aki olyan megfoghatatlan erővel, belső tűzzel, örömmel, lelkesedéssel töltötte be szívüket, hogy érzelmeiket, élményüket nem tudták többé magukban tartani; másokkal is megosztották, és bátran tanúsították Isten csodás nagy tetteit. A Lélek ihletésére a ház körül összesereglettek elé léptek, és bártan hirdették az isteni Lélek, a hit, remény és szeretet ajándékait, a krisztusi örömhírt, azt az igazat, jót és szépet, amit Jézustól tanultak. A Lélek bátorítására társakat, később munkatársakat, utódokat, papokat, püspököket toboroztak, hogy folytassák Krisztus Urunk elkezdett művét. Imádság közben a kézfeltétel által továbbadták a Szentlelket és ajándékait, ugyanúgy, ahogyan ezt ma is tesszük a bérmálás szentségében – mondta Cserháti Ferenc.

Hozzátette: ettől kezdve milliók és milliók ugyanígy részesültek és részesülnek mindmáig a bérmálás szentségében. Milliók és milliók kapták meg Isten Szent Lelkét, a Szeretet Lelkét, tanúsították és tanúsítják a krisztusi evangélium, a hit, remény és szeretet csodás erejét az egész világon. Tanúsítják, hogy az Isten Lelke, a Szeretet Lelke képes fellobbantani a szeretet tüzét az emberi szívekben; képes szebbé, jobbá, igazabbá tenni környezetünket; képes úgy átalakítani életünket, hogy igazi, szép, teljes és boldog legyen. Ez a Lélek segít abban, hogy igazi, szép szeretetközösséget, barátságot alakítsunk ki Istennel és embertársainkkal.

A Lélek hatására létrejön az Egyház szeretetközössége, a hét szentség, a különböző egyházi és karitatív szolgálatok; kifejlődnek bennünk az erények és jó tulajdonságok, amelyek gyakorlása mindig megszépíti egyéni és közösségi életünket, és hasonlóvá tesznek Krisztushoz. A Lélek sugallatára és erejével olyan képességek alakulnak ki bennünk, melyek fokozzák tudásunkat, emberi bölcsességünket, és fogékonnyá tesznek az isteni parancsok követésére; hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogy Isten szeret minket. Az Úr saját Lelkét árasztja belénk, isteni sugallataival áthatja lényünket, tetteinket, egész életünket. Betölti lelkünket a szeretet Lelkével, az evangéliumi tanítás fényével, a Szentlélek ajándékaival, amelyeket az Egyház mindig bőkezűen osztogat – emelte ki a püspök, majd az isteni bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem ajándékairól beszélve emlékeztetett, a Szentlélek hét ajándékának felsorolása Izajás prófétától származik, aki Krisztus előtt századokkal azt hirdette, hogy a Messiást, az Úr Fölkentjét, a mi Üdvözítő Urunkat, Jézust Krisztust, a Lélek adományainak ez az összessége, teljessége tölti be. Ezért lett Jézus minden Lélekkel töltekező, Lélekkel felkent ember mintaképe. Ha már most valaki kereszténynek, christianusnak, azaz Fölkentnek, héberül Messiásnak, görögül Krisztosznak vallja magát, akkor valóban a Szentlélekkel felkentnek, adományaival megerősített, fölszentelt, meggyőződéses kereszténynek kell lennie. Legyen valóban „alter Christus” vagy még inkább „ipse Christus”: Krisztus valóságos képmása – Krisztus hordozója.

A Lélek igazi ereje csak akkor bontakozhat ki bennünk, ha együttműködünk vele, azaz megtartjuk parancsait – fordult a bérmálkozókhoz Cserháti püspök. – Legyünk lélekkel eltelt, lelkes fiatalok és felnőttek! Tartsunk ki Jézus Krisztus mellett, akkor is, ha némelyek el akarnak téríteni tőle, vagy kigúnyolnak és támadnak miatta. Tegyünk tanúságot róla még az olyan uralkodó vélemények és diktátumok között is, amelyek az élet értelmét csupán csak e rövid földi élet élvezeteire: a pénzre, a mammonra, az esztelen kicsapongásokra korlátozzák. Az apostolokhoz hasonlóan megismertük Istent, a szeretetet, és mi hiszünk a szeretet győzelmében; tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Út, az Igazság és az Élet, és azt is, hogy „nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének” (ApCsel 4,12). Járjunk az Isten szép útjain; akkor örökre megmaradunk Isten szeretetében, és Jézus ígéretében is bízhatunk.

Prédikációja végén Cserháti Ferenc példaképül állította Boldog Scheffler János püspököt (akinek emléknapja május 17.), majd Mindszenty József bíboros és Márton Áron püspök hűséges kitartásáról szólt, akik oly sokat szenvedtek Krisztusért és az ő egyházáért. Cserháti püspök arra kérte a híveiket, hogy imádkozzanak mielőbbi boldoggá avatásukért.

A szentmisében gregorián és magyar népénekek hangzottak el. A liturgia zárásaként a szülők, bérmaszülők és bérmálkozók nevében Esztegár Csaba mondott köszönetet; bérmálkozó lánya, Anna Sára nemzeti színű virágcsokrot adott át Cserháti Ferencnek. A püspök felhívta a figyelmet a 2020-ban Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, tolmácsolva a meghívást, és a kongresszusi imádság napi imádkozására buzdított. Püspöki áldás zárta a szentmisét.

Az ünnepi liturgia után a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök a helyi magyar étteremben találkozott a bérmálkozókkal és családjaikkal.

Szöveg: Kiss G. Barnabás OFM

Fotó: Fazekas Ottó

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Külhoni
Vezető híreink – olvasta már?
erdo-peter-mindszenty-biboros-kereszteny-erenyekrol-hosiesen-tett-tanusagot
Erdő Péter: Mindszenty bíboros a keresztény erényekről hősiesen tett tanúságot

Február 13–15. között plenáris tanácskozást tartott az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, melyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás is. A tanácskozás után, Budapesten kérdeztük a bíborost a találkozóról és a Mindszenty József boldoggá avatásának határkövét jelentő pápai döntésről.

2019. február 19. kedd
tornya-erika-rscj-jezusnak-nagyon-sok-arca-lehet-es-ez-gyonyoru
Tornya Erika RSCJ: Jézusnak nagyon sok arca lehet, és ez gyönyörű!

Tornya Erika Sacré Coeur-nővér január 27-én tette le örökfogadalmát Rómában. Arról kérdeztük – Európa és a világ sokféle vidékén tapasztalatokat szerzett szerzetesként –, hogyan éli meg hivatását, mit jelent az Egyház egyetemessége.

2019. február 19. kedd
Útravaló – 2019. február 20.

Útravaló – 2019. február 20.

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Juhász Ferenc miskolc-mindszenti plébános ad útravalót.

Korábbiak »

Mai evangélium – 2019. február 20.

Mai evangélium – 2019. február 20.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Mk 8,22–26

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle