Hitben és szeretetben átélt szolgálat – Akolitusavatást ünnepeltek Máriabesnyőn

Hazai – 2022. szeptember 26., hétfő | 18:29

Tizenhárom akolitust avatott fel Marton Zsolt megyéspüspök a Váci Egyházmegye szolgálatára szeptember 24-én Máriabesnyőn, a Nagyboldogasszony-bazilikában.

A főpásztor szentbeszédében először a napi evangélium, a gazdag emberről és a koldus Lázárról szóló példabeszéd (Lk 16,19–31) kapcsán a gazdagságról és szegénységről elmélkedett.

Azt nevezzük gazdagnak, akinek az életét anyagi jólét határozza meg, de halálakor sem részesedik másban, csak a földi temetésben. Vele szemben áll a (lelki) szegény, aki anyagi javakban nem dúskál, de mint legfőbb lelki, szellemi érték, Isten határozza meg a mindennapjait – mondta Marton Zsolt püspök.

Szent II. János Pál pápát idézve hozzátette: „Anyagi javaink társadalmi jelzálog alatt vannak. Arra valók, hogy eszközök legyenek mások és a saját jólétünkre.” Az anyagi javakért való fáradozás ne váljon életünk egyedüli céljává, legyen eszköz emberhez méltó életünk megvalósításához, de úgy használjuk azokat, hogy segítsenek bennünket eljutni az örök élet felé.

Az akolitusok Egyházban betöltött szolgálatának bemutatását követően szentbeszédében a főpásztor kérte az avatás előtt álló jelölteket, hogy mindig törekedjenek arra, hogy szolgálatuk ne csak külsőleg legyen előírásszerű és kifogástalan, de belsőleg is éljék át hitben és szeretetben. Legyen életük középpontjában a szentségimádás, és bánjanak mindig nagy tisztelettel az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztussal.

Az avatásra a szentbeszédet követően került sor.

A jelölteket egyenként szólították ki. Marton Zsolt püspök a kezükbe adta a kelyhet, amely az eucharisztia szolgálatát fejezi ki, majd égő gyertyát vettek át.

Az akolitus görög eredetű szó, „nyomon követőt” jelent. Az Egyház megbízásából, a papot és diakónust segítve szolgál az oltár körül. Minden esetben a püspök által fölavatott állandó szolgálattevőkről van szó. Az akolitusok feladata a plébános vagy plébániaszervező megbízásából az áldoztatás és az Oltáriszentség kitétele szentségimádásra. Szükség esetén elviheti az Oltáriszentséget a betegek és az idősek részére kórházakba, idősek otthonába vagy magánházakba; továbbá oktathatja a ministránsokat a liturgikus szolgálatra. Ruházata egyszerű fehér alba.

A szombati szertartáson az alábbi jelölteket avatta fel Marton Zsolt püspök: Ádám Gábor (Balassagyarmat), Glacz Béla (Isaszeg), Losteiner Sándor (Ócsa), Mihály Gusztáv (Ipolyvece), Nagy Zoltán (Vác), Rehó János (Szolnok), Simon Kázmér D. (Vác), Takács Bálint Imre (Felsőgöd), Tringl László (Dunakeszi), Udvardy Zoltán (Felsőgöd), Váradi Tibor (Hernád), Zoljánszki László D. (Vác). A képzésüket 2020-ban kezdték meg; avatásuk a covid-járvány miatt tolódott idén szeptemberre. Hozzájuk csatlakozott Pfeffer Károly (Martfű), aki 2019-ben kezdett, de egészségügyi okokból elmaradt az avatása.

2022-től a Váci Egyházmegyében megújul a lektor- és akolitusképzés. Ősztől 24 fő kezdi meg a felkészülést a későbbi szolgálatra. Cél, hogy megfelelő teológiai felkészítésben részesüljenek, melynek során dogmatikát, morálteológiát, biblikumot, liturgikát, alapvető hittant és egyházjogi alapismereteket is tanulnak. Ezt egészíti ki több, egész hétvégés lelkigyakorlat majd, amely segítheti egyházi szolgálatuk megalapozását.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria