Huzsvár László püspök aranymiséje

Kitekintő – 2007. július 2., hétfő | 9:12

Pappá szentelésének 50. jubileumát ünnepelte június 29-én a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora Huzsvár László, aki 1988. február 14. óta áll az egyházmegye élén.

A szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött a nagybecskereki székesegyházban, amelyen részt vett Eugenio Sbarbaro apostoli nuncius, Stanislav Hoèevar belgrádi érsek, a Szent Cirillről és Metódról nevezett nemzetközi püspöki konferencia tagjai, a szomszédos egyházmegyék főpásztorai: Martin Roos temesvári és Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyéspüspök, az egyházmegye és a szomszédos egyházmegyék lelkipásztorai, valamint a pravoszláv és a református egyház lelkészei. Jelen voltak a politikai pártok képviselői Pásztor István, Kasza József és Ágoston András, Radomir Naumov vallásügyi miniszter, Zoran Vuèiæ közép-bánáti körzetvezető és a magyar nagykövetség képviselői. Az ünnepi szentmise kezdetén Eugenio Sbarbaro apostoli nuncius tolmácsolta a Szentatya köszöntését.

A szentmise homíliájában Gyulai Endre nyugalmazott szeged–csanádi és Pénzes János szabadkai püspökök méltatták a papi szolgálatának 50 jubileumát ünneplő főpásztort.

Huzsvár Lászlót pontosan ötven évvel ezelőtt, 1957. június 29-én Szabadkán szentelte pappá Budánovics Lajos püspök, hogy megkezdje lelkipásztori szolgálatát Szelencsán, Topolyán, Szabadkán, Verbászon és Újvidéken. Nevéhez fűződik a Hitélet katolikus folyóirat és Kincses Kalendárium elindítása, s számos ifjúsági rendezvény, nemzetközi zarándokút szervezése.

Püspökké szentelését követően átszervezte az egyházmegye esperességeit, véglegesítette a plébániák és leányegyházak számát, újjászervezte a Papi Tanácsot, közzétette az Egyházközségek Szabályzata és Ügyrendje rendelkezést, hivatalát teljes mértékben átalakította, templomokat építtetett és újíttatott fel.

Az állandó paphiány, a plébániák és leányegyházak közötti hatalmas távolságok állandó újjászervezést, a lelkipásztorok folytonos mozgatását, szükség szerinti áthelyezését igényelték. A főpásztor fél évszázados lelkipásztori szolgálata ideje alatt megfordult Bácska és Bánát szinte minden egyházközségében.

Nagybecskereki Egyházmegye/Magyar Kurír