Imakilenced indul a magyar nemzet, Európa és a világ lelki megújulásáért

Hazai – 2020. május 8., péntek | 21:19

A Budapest-Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia, és a fővárosban működő Robert Schuman Imakör dupla kilencedet indított útjára, amelyet két különleges évforduló motivált. Május 9-én ünnepeljük a Schuman-terv nyilvánosságra hozatalának 70. évfordulóját, május 18-án pedig Szent II. János Pál születési centenáriumát. A kezdeményezők felhívását adjuk közre.

Május 1-9. között Robert Schuman kilencedet végeztünk az imakör tagjaival. Május 10-18. között folytatjuk az imádságot. Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára is imakilenceddel készülünk, amelyre ezúton szeretettel hívunk, várunk minden közösen imádkozni vágyó testvért, hogy ezzel is méltóképpen tudjunk készülni a centenáriumra. Kilencedeinket a magyar nemzet, Európa és a világ lelki megújulásáért ajánljuk fel. Bővebb információ és a kilencedre jelentkezés az alábbi email címen lehetséges: robertschumanimakor@gmail.com.

Az 1950. május 9-én közzétett Schuman-terv történelmi jelentősége és célja abban állt, hogy a közösségi Európa a jövendő „egyetemes szolidaritás előképe legyen”. A francia külügyminiszter egy olyan politikai és gazdasági együttműködést szorgalmazott Európa számára, amely kivédi a háborút a kontinens országai között. Ennek első konkrét lépéseként hat ország közreműködésével létrehozták az Európai Szén- és Acélközösséget.

Robert Schuman (1886-1963) francia kereszténydemokrata politikus széles látókörén és kiváló diplomáciai készségein túl hiteles tanúságtevője volt annak, hogy miként lehet a politika a megszentelődés útja. Schuman ugyanis mélyen hívő ember volt, aki Isten hívását felismerve politikai pályára lépett. Feladatain túl mindennapjait az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal való találkozás, a Szentírás és az ima határozta meg. Elmondása szerint a kommunisták erőszakos támadásaival szemben rózsafüzérrel a kezében tudott győzni.

„Totus Tuus” - Egészen a Tiéd

Szent II. János Pál pápa jelmondata nemcsak egy mondat volt, hanem az életét is ez hatotta át. Imádsággal és atyai gondoskodással vezette Egyházunkat, minden megjelenéséből a derű és a remény sugárzott. II. János Pál pápa Szűzanya iránti végtelen szeretetének kifejezéseként az egész világot Égi Édesanyánk Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlotta. A fiatalok iránti szeretete, a más vallásokkal való párbeszéd, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának liturgikussá tétele és fáradhatatlan missziós lelkülete, amelyek a többi között jellemezték őt. Karizmái és felbecsülhetetlen öröksége révén méltán hordozzuk őt mai napig a szívünkben. Az Isteni Irgalmasság nagy tanúságtevője nemcsak életében, de az örök dicsőségben is mindmáig közbenjárónk az Istennél. Forduljunk hozzá bizalommal!

A Robert Schuman Imakör által szervezett Szent II. János Pál pápa kilencedre az alábbi email címen lehet jelentkezni: robertschumanimakor@gmail.com. Lehetőség van online módon napi közös imán való részvételre, de a kilenced egyes napjai önállóan is végezhetők, amelyet kérés esetén előre megküldünk.

Taczman Andrea
Robert Schuman Imakör alapítója és vezetője

Osztie Zoltán
plébános

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria