Ünnepélyes Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2021. október 8., péntek | 11:33

A rózsafüzér hónapjában, október 2-án is több százan zarándokoltak Csíksomlyóra, hogy köszöntsék a boldogságos Szűz Máriát. Az őrangyalokba vetett bizalom hitünket, az egymás iránti tiszteletet és a magunk megbecsülését is növeli – mondta prédikációjában Bőjte Mihály ferences szerzetes a szent őrzőangyalok ünnepén tartott elsőszombati Mária-köszöntőn.

A kora délutáni óráktól folyamatosan érkeztek a zarándokok a csíksomlyói kegyhelyre az elsőszombati Mária-köszöntőre.

A szentmisét megelőzően imaórát tartottak a csíkszentgyörgyi egyházközség bánkfalvi híveinek vezetésével. A kegytemplom udvarán ezúttal is sokan végezték el szentgyónásukat.

A szent őrzőangyalok ünnepén bemutatott szentmisén Bőjte Mihály OFM, a csíksomlyói ferences rendház házfőnöke prédikációjában arról beszélt, hogyan voltak jelen és milyen szerepet kaptak az angyalok az Ószövetségben, majd Szűz Mária és Szent József életében.

Isten angyalok őrizetére bízott bennünket – mondta a ferences szerzetes. – Egyházunk katekizmusa szerint:

miként a gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermekei számára, a mennyei Atya őrangyalokra bíz bennünket földi életutunk folyamán.

Az angyalok nemcsak őriznek, védenek bennünket, hanem nevelnek is. Az őrangyalokba vetett bizalmunk hitünket, az egymás iránti tiszteletet és saját magunk megbecsülését is kell hogy növelje, hiszen üdvösségünk elnyerésére Isten szent angyalt állított mellénk.

Ha ennyire értékes az ember személye, hogy Isten angyal által véd, őriz bennünket, a boldogságos Szűzanya közbenjárása mellett, akkor mennyire fontos, hogy mi is megbecsüljük, tiszteljük egymást, hogy segítsük egymás hivatásának kibontakozását

– hangsúlyozta a szentmise szónoka.

A szentmise után – a csíkszentgyörgyi egyházközség bánkfalvi imacsoportjának vezetésével – a világosság rózsafüzérét imádkozták a zarándokok.

A kegytemplom előtti téren tartott gyertyás körmenetben székely népviseletbe öltözött csíkbánkfalvi fiatalok vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette.

*

A következő elsőszombati Mária-köszöntőt november 6-án tartják.

Szöveg: Biró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Suciu Dorottya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria