Isten halálosan szeret minket – A máramarosszigeti esperesi kerület keresztútja Rónaszéken

Külhoni – 2021. április 1., csütörtök | 16:01

Az elmúlt évekhez hasonlóan szép időben, ám családiasabb hangulatban imádkoztak együtt a máramarosszigeti esperesi kerület hívei Rónaszéken a virágvasárnap előtti keresztút alkalmával. Az esperesség szinte minden tájáról érkeztek zarándokok, akik Reszler Mihály főesperessel a kálvária aljáról indulva közösen elmélkedték végig Jézus szenvedésének állomásait – tudósít a Máramarosi Hírmondó.

Az ájtatosságot követően Reszler Mihály főesperes szentmisét mutatott be, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy a nagyhéten minél több időt töltsenek Jézussal, felkészülve Krisztus kereszthalálára és feltámadására.

Jézus kereszthalála, keresztáldozata számunkra akkor lesz eredményes és gyümölcsöző, ha engedjük, hogy minket is egybegyűjtsön, hogy a megsérült kapcsolatainkat meggyógyítsa, hogy megszűnjék közöttünk a megosztottság, amelytől az egész világ szenved”

– hangsúlyozta. A szentmise homíliájában arra világított rá, hogy a nagyböjti felkészülés eredményességének feltétele nemcsak a felebarát iránti, hanem az ellenség iránti irgalmas, áldozatos és jóakaratú szeretet gyakorlása.

Hitünknek az a lényege, hogy „Isten halálosan szeret minket. Nemcsak ebben a földi életben akar velünk lenni mindennap, minden örömünkben és szenvedésünkben – mert Krisztus feltámadásával erre megnyílt a lehetőség –, hanem halálunkban is velünk, mellettünk akar lenni, átvezetve minket az örök életbe, ahol együtt lehetünk vele és egymással, határtalan szeretetben és boldogságban” – emelte ki szentbeszédében Reszler Mihály.

Az esemény végén a főesperes köszönetet mondott Molnár Eduárd Gábor rónaszéki plébánosnak és híveinek azért, hogy minden évben lehetővé teszik az esperességi keresztút elvégzését a kálvárián.

A résztvevőket arra ösztönözte, engedjék, hogy Jézus megfogja kezüket, hogy átjárja szívüket az Ő jelenléte, hogy igazi örömmel hangozhassék húsvétkor a jól ismert köszöntés: „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”

Hordozzuk szívünkben mindig a minket szerető Istent, aki azt akarja, hogy általunk az emberiség megújuljon és megtapasztalja az Ő végtelen szeretetét”

– mondta nagyheti útravalóként a főesperes.

Forrás: Romkat.ro/Máramarosi Hírmondó

Fotó: Borromeo Szent Károly Plébánia – Máramarossziget Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria