Jézus nemcsak diagnosztizál, hanem gyógyít is – Betegek világnapja Nagyváradon

Külhoni – 2020. február 14., péntek | 19:03

Február 11-én, a betegek világnapján a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban püspöki szentmise keretében részesültek a betegek kenetében mindazok, akik a szentség felvételére kellően felkészültek és plébánosi ajánlással rendelkeztek.

Mivel a város többi templomában az aznap esti szentmisék elmaradtak, a szertartáson koncelebráltak a nagyváradi plébánosok.

A szentmise elején Böcskei László megyéspüspök arra kérte a híveket, hogy gondoljanak a kánai menyegzőn elhangzott szavakra, amelyeket a Szűzanya mondott: „Kövessétek őt, tegyétek meg, amit mond!” Követni Jézust azt jelentheti, vállalni a szenvedést, a betegséget.

A főpásztor a szentmisét a betegekért ajánlotta fel, különösen azokért, akik magányosan viselik a szenvedést.

Szentbeszédében rámutatott: napjainkban sok statisztika és felmérés készül, amelyek arra hivatottak, hogy képet nyújtsanak a valóságról egy adott pillanatban. – Azonban a valóságnak csak egy részét, nem az egészét tudják megmutatni. A valóság sokkal összetettebb, nincs az a módszer, amely megfelelő lenne a felméréséhez. Van azonban egy másik út a valóság megismeréséhez, amely sokkal átfogóbb: az evangélium és Krisztus tanítása – fogalmazott Böcskei László.

Máté evangéliumának 4. fejezetében a 23. vers arról számol be, hogy Jézus bejárta egész Galileát, tanított és gyógyított. Egy egyszerű mondat, ami kifejezi: Jézus átfogta az ember egész életterét; nemcsak egyesekhez, a kiválasztottakhoz, az egészségesekhez, a jókhoz ment, hanem elvegyült a tömegben, ahol voltak rosszak, gyengék, bűnösök is, olyanok, akik feladták a harcot. Az „egész Galilea” kifejezés nemcsak földrajzi területet jelöl, hanem az emberi lét egészére utal. Jézus tanított és hirdette Isten országának örömhírét. Sokszor hallunk nagy szavakat, amelyek elsuhannak a fejünk felett, nem igazán tudunk odafigyelni rájuk – mondta a püspök. – Ezzel szemben Jézus olyan fontos üzenetet hozott, amely az emberért volt és az emberhez szólt. Jézus nemcsak megállapít, diagnosztizál, hanem gyógyít, elhozza a változáshoz vezető megoldást, elhozza azt, ami az embert kimozdítja holtpontjáról. Jézus minden félelmet, bénulást meggyógyít. Nemcsak testi gyógyulást hoz, belső vívódásainkból is felszabadít.

A szónok három különböző szemszögből közelítette meg a betegek világnapját: a betegek, a betegápolásban és egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, valamint az egészséges emberek szemszögéből.

A betegek világnapján talán saját magunkkal, szenvedéseinkkel szembesülve keressük Istent. Az egészségesek pedig együttérzéssel vannak azok iránt, akik egy különleges helyzetet, állapotot kénytelenek elviselni. Nem mondhatjuk, hogy az ilyen ember elesett. Sőt, az ember a szenvedésben találkozik jobban az őt szerető Istennel – hangsúlyozta Böcskei László.

Ferenc pápa az idei betegek világnapjára írt üzenetében rámutatott: A betegség által Isten megengedi, hogy jobban tudjunk hasonlítani rá, aki betegségeinket hordozza. A betegség sokszor krízist és kétségbeesést, törést hoz az életünkbe, azonban a hitben való elmélyülésben is segíthet. A beteg nem egy leírt ember, hanem a Krisztushoz legjobban hasonlító ember.

Akik nap mint nap betegeket ápolnak, tudják, milyen nehéz feladat megéreztetni velük Isten szeretetét – folytatta a főpásztor. Hangsúlyozta: nekünk, az Egyház tagjainak az a feladatunk, hogy Isten közelségét megéreztessük beteg testvéreinkkel, mint azt az irgalmas szamaritánus tette. 

A mai napon nemcsak a betegekre gondolunk ugyanakkor, hanem azokra is, akik a szentségi kapcsolatot segítik elő, hogy a beteg ember találkozhasson a szerető és gyógyító Istennel: a betegápolókra, az orvosokra, a gyógyszerészekre – zárta szentbeszédét Böcskei László megyéspüspök.

A prédikációt követően a főpásztor és a koncelebráló lelkipásztorok kinyújtott karral imádkoztak a hívekért, majd kiszolgáltatták számukra a betegek szentségét.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria