Jézus Szíve forrás, ahonnan élet árad – Egyházmegyei búcsút ünnepeltek Szatmárnémetiben

Külhoni – 2022. június 28., kedd | 14:00

A felújított szatmárnémeti székesegyház előtti téren tartották meg idén a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hagyományos ünnepét, a Jézus Szíve-búcsút június 26-án. Az ünnepre számos zarándok érkezett az egyházmegye különböző pontjairól. A búcsúi szentmise szónoka Urbán Erik OFM, az erdélyi, Szent Istvánról nevezett ferences provincia tartományfőnöke volt.

A szentmise elején Schönberger Jenő megyéspüspök köszöntötte a híveket, papokat és szerzeteseket. Kiemelte, hogy a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében meghirdetett pasztorális időszaknak, a gondviselés évének középső harmadában járunk. Az elmúlt évek járványos időszaka után most a szomszédos országban dúló háborúval kell szembenézni, ami komoly kihívás elé állítja az egész világot, benne az egyházmegyét. Mindez ugyanakkor alkalmat is kínál a hősiességre, szolidaritásra és a felebaráti szeretet megnyilvánulására.

„Ma különösképpen könyörgünk Egyházunkért, benne szeretett egyházmegyénkért, papi és szerzetesi hivatásokért, családokért, békéért. A közös imádság és Jézus Szentséges Szívének szeretete kapcsoljon egybe bennünket” – mondta a főpásztor, majd külön köszöntötte az Ausztriából érkezett Ilk József Antalt, aki a Kálvária-templomban a német nyelvű szentmise szónoka volt, valamint Urbán Erik OFM tartományfőnököt, az egyházmegyei búcsú szónokát.

„Az Úr Jézus Krisztus Szentséges Szívéből áradó szeretet üdvözítsen minket!” – köszöntötte az egybegyűlteket a szónok, aki homíliájában kifejtette, hogy csak az élő hagyományokhoz való ragaszkodás erősítheti meg az emberek identitását, és a hagyomány akkor válik élővé, ha Isten szavára épül.

A Szívéből áradó szeretettel Jézus az Isten mélységeibe emel be bennünket.

A Szentháromságban lévő szeretetbe, abba a szeretetbe, amelyből kiszakadt az ember a bűnbeeséskor. Az Atya úgy szereti a Fiút, és fordítva, hogy közben árad közöttük a Lélek – fogalmazott a szónok.

Ez az isteni szeretet az emberi szeretetben olykor-olykor felvillan, valami megsejthető belőle. Urbán Erik szerint ilyen, amikor egy kisgyermek megérzi azt, hogy bár rosszat tett, vagy éppen rosszul viselkedik, akkor is szeretik őt a szülei. Ez mutatja, hogy csírájában ott van az emberi szívben az isteni szeretet, amelytől azonban a bűn elszakított minket, de Jézus által lehetőség van visszatérni ebbe a szeretetbe.

„Amikor igazából gyakorlom a szeretetet, szolgálatot, akkor az én szívemen is áthatol ez a szeretet, amely az Úr Jézus Szívéből árad belénk. Melyik szívből? Amelyik éppen akkor nyílt meg, amikor összefogott az emberiség, hogy megölje az Istent, és a katona lándzsája átdöfte a Szívét. De ahogy elhatalmasodni látszott és látszik az emberi gonoszság, a bűn a földön, úgy áradt és árad a kegyelem ebből a szívből, hogy felemeljen bennünket.”

„Jézus Szíve a forrás – fogalmazott Urbán Erik –, ahonnan élet árad szét a történelemben zarándokoló emberek szívébe. Ez a jósággal és szeretettel teljes szív minden erénynek mélysége, az irgalom központja.”

Mindenki arról tud csak igazán beszélni, arról tud tanúságot tenni, amit életében megtapasztalt.

Jézus Szíve szeretetének megtapasztalása sokak számára megrendítő lehet, de csak úgy válhat hiteles kereszténnyé az ember, ha megrendül ebben a szeretetben.

„Ma leginkább mosolygós arccal és a lélek kisugárzásával tudunk apostolkodni – mutatott rá a tartományfőnök. – Milyen szép lenne, ha nem a gyűlölet, hanem a szeretet vezetne bennünket! Legyünk a béke és a kiengesztelődés eszközei. Ez a szíve egy közösségnek, mert ahol a szív megszűnik dobbanni, ott megszűnik az egység és a kitartás. Szeressünk, bízzunk, csodáljunk kézzelfoghatóan” – buzdított a szónok.

A szentmise végén körmenetet tartottak Szatmárnémeti régi főtere körül; az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus mögött felsorakozva hívők százai tehettek tanúságot Jézus Szívének szeretetéről.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria