Jubileumi karitásztalálkozót tartottak Veszprémben

Hazai – 2021. október 23., szombat | 12:48

A Veszprémi Főegyházmegye karitászának önkéntesei találkoztak október 16-án hálaadó ünnepség keretében a veszprémi Padányi Katolikus Iskolában az országos szervezet megalakulásának 90., újjáalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

A találkozó az Udvardy György veszprémi érsek által bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen koncelebrált Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója, Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója, valamint Laposa Norbert balatonfűzfői plébános.

A főpásztor homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell tanulnunk együttműködni a Szentlélekkel. Ez azt is jelenti, hogy együtt akarok lenni a testvéreimmel közösségben, mert minden testvéremben ott van Krisztus szeretete. Udvardy György hangsúlyozta, hogy Isten Lelke képes felülmúlni mindent, ami visszahúz bennünket, minden félelmünket, eszköztelenségünket. Ő az, aki Isten irgalmának hírnökeivé, küldötteivé, tanúságtevőivé formál bennünket.

A szentmise végén az érsek köszöntötte a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász idei Caritas Hungarica díjasait: Horváthné Kovács Zsuzsannát, Kisné Lovasi Máriát, Lovró Krisztinát és Madár-Borbás Ildikót.

A szentmisét követően a szeretetszolgálatról tanított a Karitász munkatársainak és önkénteseinek Udvardy György az irgalmas szamaritánus történetén keresztül. Rámutatott, Isten ebben a történetben szembeállítja az ember elesettségét, rászorultságát azzal, amit a vallási cselekedetekben fontosnak tartunk. „Ebben a történetben a véresre vert ember az emberiség, az irgalmas szamaritánus maga Krisztus, s az Egyház az, aki befogadja a bajban lévő embert. A Karitász munkatársaként mi is azt tesszük, amit az irgalmas szamaritánus, így általunk jelenik meg az irgalmas Atya szeretete. A segítésben a legnagyobb motiváció, hogy Isten már nekünk is irgalmazott, s ezt tovább akarjuk adni. Ehhez szükséges, hogy kapcsolatokat teremtsünk, kapcsolatba kerüljünk azzal, aki rászorul.

Kapcsolat nélkül nem lehet karitatív munkát végezni, s ez a karitatív tevékenység segíti az Egyházat abban, hogy túllépjen saját korlátain, hogy az erkölcsi jót tudjuk előmozdítani a társadalomban”

– emelte ki az érsek.

A délután folyamán először Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese előadása hangzott el A Katolikus Karitász múltja, jelene és jövője címmel. Az igazgatóhelyettes felidézte a segélyszervezet megalakulását, majd ismertette, hogy ma Magyarországon 16 egyházmegyében közel 800 plébániai karitászcsoport működik.

Hangsúlyozta, hogy a Karitásznak mindig az Egyház szociális tanításának megfelelően kell végezni a szolgálatát. „A pápai enciklikák olyan alapelveket határoznak meg számunkra, melyek alapjai keresztény hitünknek és szeretetszolgálatunknak is. Meg kell tanulnunk ezeket a gyakorlatban jól alkalmazni. Ezek az alapelvek – az emberi élet méltóságának és tiszteletének elve, a részvétel elve, a szegény és sebezhető emberek védelmének elve, a szolidaritás, a szubszidiaritás – mind-mind olyan útmutatók számunkra, amelyeknek a napi karitászmunkában is ott kell lenniük.”

A Karitász tevékenysége nem merülhet ki anyagi segítségnyújtásban, fontos a lelki-mentálhigiénés segítségnyújtás is – mutatott rá Zagyva Richárd, majd reményét fogalmazta meg:

szeretnék, ha minden egyes plébánián működne karitászcsoport.

Ehhez a már meglévő csoportoknak kell jó példát mutatniuk. Előadása végén az igazgatóhelyettes kiemelte: úgy kell segítenünk, hogy észrevehetetlenek legyünk, a másik ember mégis megérezze Isten szeretetét.

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója a Caritas Junior és a Young Caritas programokat ismertette. Elmondta, hogy a gyerekek szeretnek jót tenni, szeretik a közösségi élményeket és a vidámságot, s ezeket kell összekötni, ebből jöhet létre a Caritas Junior és a Young Caritas, vagyis a Katolikus Karitász gyermek- és ifjúsági tagozata. Céljuk az evangéliumi felebaráti szeretetre való nevelés, a karitatív szellem őrzése, fejlesztése, a tolerancia erősítése közösségben, játékosan.

Végül Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója mondott köszönetet az előadóknak tartalmas, cselekvésre késztető gondolataikért.

Az előadások alatt a jelen lévő gyerekek számára az önkéntesek kézműves-foglalkozást tartottak, melynek keretében rózsafüzért készíthettek. Az elkészült rózsafüzéreket a találkozó végén Árvai Ferenc atya áldotta meg.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria