Június 18-án vesznek végső búcsút Polgári András Máté OFM testvértől

Hazai – 2024. június 13., csütörtök | 10:58

Megrendülve, de a feltámadás hitéből fakadó reménnyel adtuk hírül, hogy Polgári András Máté OFM ferences szerzetes életének 59., szerzetességének 31. évében, május 27-én elhunyt. Máté testvérért június 18-án a budapesti Országúti ferences plébániatemplomban 10.30-kor napközi imaórát imádkoznak, majd 11 órai kezdettel szentmisét mutatnak be. Temetésére ezt követően kerül sor a rendház kriptájában.

Máté testvér 1966. január 19-én született Budapesten. Tizenkét évesen találkozott először az élő Krisztus-hittel és az Egyházzal az albertfalvi plébánián, ahol a Keglevich István atya vezette ifjúsági közösség lelkes tagja lett. Így volt alkotó résztvevője annak a Napfivér, Holdnővér című előadásnak is, amelynek során egész életére szólóan szívébe vésődött Assisi Szent Ferenc példája és lelkisége.

1984-ben érettségizett a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, majd számítástechnikát tanult és tanított, eleget téve közben a kötelező sorkatonai szolgálatnak. 26 évesen lépett a Kisebb Testvérek Rendjébe, ahol 1993-ban első fogadalmat, majd hat évvel később örökfogadalmat tett. 1995-től tíz éven át a pasaréti rendházban élt, ahol teológiai tanulmányai mellett hamar bekapcsolódott a plébánia életébe hittancsoport-vezetőként. Embersége, humora, a másik iránti figyelmes nyitottsága lelki mélységgel és érzékenységgel párosult.

Evangelizációs tevékenységét a kezdetektől gazdagította fotós munkálkodása, így amerre szolgált, azon a helyen előbb-utóbb fotólabor is létrejött. Ebbéli mesterségét megszerettette számos fiatallal, többeket elindított ezen a pályán, megosztva közben életszeretetét és Krisztusba vetett hitét. 1999-től volt hitoktató a Szent Angéla Iskolában, majd 2003-tól a szentendrei Ferences Gimnáziumban. Csaknem három évtizedes hűséges szolgálatának betegsége vetett véget. 2022-ben a gyógyulás és egy új kezdet reményében költözött Esztergomba, ahol egészségi állapota eleinte javult, de az utóbbi hónapokban romlott, és egyre több fájdalommal járt, amelyeket türelemmel viselt, mígnem május 27-én este, rendtársai látogatása után néhány órával, szentségekkel ellátva elhunyt.

Polgári András Máté OFM az elmúlt években türelmesen hordozta betegségét, és az azzal járó fájdalmakat.

A sebeinket hordozó feltámadt Úrra bízva imádkozunk érte. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Forrás és fotó: Ferences Média 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria