Kamilliánus családok országos találkozója

Megszentelt élet – 2008. július 14., hétfő | 11:08

„Szíveteket hordozzátok a kezetekben!” – ezzel a mottóval ünnepelték Szent Kamill főünnepét július 13-án Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya templomban a magyarországi és határon túli kamilliánus családok.

Az évente megrendezett találkozó egyben alkalom arra is, hogy újabb családtagokat avassanak. Jelenleg mintegy kétezer fővel 102 magyar kamilliánus család működik hazánkban és határainkon túl. A nyíregyházi találkozón hat fő vállalkozott arra, hogy a kamilliánus rendalapító, a betegek a szenvedők, a kórházak és szociális otthonok, a betegeket szolgáló pártfogó Szent Kamill szellemében szolgálják a betegeket, szenvedőket és a rászorulókat.

Seregély István érsek a hálaadó szentmisén homíliájában kiemelte, Szent Kamill viselte először a vörös kereszt jelét, ő hozta és tette az újkor embere számára a soha el nem avuló krisztusi hasonlóság figyelmeztető jelévé. Mindenkinek – akár vállalja Szent Kamill keresztjét, akár nem – a lelkében ennek a keresztnek a jelével kell szolgálnia a szenvedőt. Ezért Szent Kamill ünnepén meg kell kérdeznünk önmagunktól, mennyire érvényesült eddig a saját, az egész emberiség üdvössége érdekében a magunk életének ilyen megbecsülése, a ránk bízottak élete iránti tisztelet és a betegek iránti tisztelet.

* * *


A közel 500 évvel (1550-1614) ezelőtt született Lelliszi Szent Kamill szellemében működő kamilliánusok Magyarországra először 1591-ben, majd a XVIII. század. második felében, telepedtek le. A harmadik hullám 1985-től számítható, amikor Anton Gots ausztriai szerzetes atya, laikusokon a kamilliánus családokon keresztül plántálta Szent Kamill szellemét. Végül 1992-ben a rendszerváltás után indult meg az igazi lendületes építkezés, amikor már 15 család működésével kapott helyet Magyarországon ez a mozgalom, majd Gots Antal kamilliánus szerzetes 1995-ben megalapította a magyarországi Szent Kamill szerzetesrendet Nyíregyháza-Borbányán. Ettől kezdve a rendház Gots atya apostoli munkájának országos központjává is vált. A laikus testvérek az ország közel 27 kórházában és 30 szeretetotthonában működnek, de a betegeket otthonaikban is felkeresik. Az alapító szerzetes atya a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye betegpasztorációs feladatát is ellátja, amely az egyházmegyén belüli 15-16 kórház lelkigondozói feladatának megszervezését is jelenti. Budapesti központtal működik egy mintegy ötventagú, Szent Kamill orvosi közösség is, ők tudatosan Krisztusi szellemiségben dolgoznak, mint lelkészek, orvosok, terapeuták.
A nyíregyházi kamilliánus szerzetesrend a város önkormányzata és a Jósa András Kórház között is figyelemre méltó kapcsolat alakult ki. Anton Gots koordinálásával a kamilliánus családok tagjai közül hetenként 25-30 ember látogatja itt a betegeket.
Minden évben alakulnak újabb családok az országban, viszont számszerűségét tekintve ez nem emelkedik, hanem stagnál, a közben megszűnő, tevékenységüket nem végző családok miatt. A kamilliánus családok főként az ország keleti régiójában a rendház vonzáskörében alakulnak, Gots atya szeretné, ha hazánk nyugati felében is minél többen csatlakoznánk ehhez a mozgalomhoz.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír