A Katolikus Egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában – nemzetközi konferencia

Kitekintő – 2012. április 18., szerda | 15:17

Nemzetközi tudományos konferenciát tartanak a Római Magyar Akadémián április 24-én A Katolikus Egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika címmel.

Kelet-Közép-Európa egyháztörténelmét a 20. század második felében döntően meghatározta a kommunista rendszerrel való szembesülés. A Katolikus Egyház a kommunizmussal szemben kezdettől fogva a világos elutasítás álláspontjára helyezkedett, az ideológia határozott elítélése mellett azonban a gyakorlati életben korszakonként, országonként, vagy akár egyházon belüli csoportonként eltérő stratégiai, taktikai elképzelésekkel találkozunk. A tanbeli szempontok mellett ugyanis a Szentszéknek, a püspököknek és papoknak pasztorális megfontolásokat is figyelembe kellett venniük.

A konferencia célja Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia példáján keresztül annak vizsgálata, vajon a Katolikus Egyház hogyan tett kísérletet arra, hogy a térség katolikus közösségeit és a szentségek kiszolgáltatásához elengedhetetlen egyházi struktúráit megőrizze.

A Római Magyar Akadémián szervezett nemzetközi konferencia többek között arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az egyházi közelmúlt feltárásához és megismeréséhez elengedhetetlen a kommunizmus mindennapi valóságához való viszonyulás szélesebb közép-európai kontextusban való vizsgálata, és egyúttal a világegyház (Róma) szempontjainak figyelembe vétele.

A konferencián szó lesz a közép-európai vértanúk tanúságtételéről, a jezsuita rend terveiről a kommunistaellenes propaganda megszervezésére, a Szentszék magyarországi püspökkinevezési stratégiáiról és a Jugoszláviában folytatott vatikáni keleti politikáról.

Az előadások egy részében olyan neves egyházi és világi személyek kommunizmussal szembeni magatartását elemzik, mint Mindszenty József, Márton Áron, Stefan Wyszyński és Szekfű Gyula. Új módszertani kérdéseket vetnek fel azok az előadásokon, amelyek a magyarországi világi hívek magatartását, illetve a csehszlovákiai papi békemozgalom 1968 utáni működését vizsgálják. A szakmai tanácskozás jelentőségét mutatja, hogy megnyitásán részt vesz Szászfalvi László egyházügyi és Rétvári Bence parlamenti államtitkár.

A konferencia a Római Magyar Akadémia, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, a Pápai Magyar Egyházi Intézet, a Pápai Gergely Egyetem, a Római Lengyel Akadémia, valamint a római Francia Intézet – Centre Saint Louis együttműködésével, és a Történettudomány Pápai Tanácsa védnökségével valósul meg. A részletes program itt olvasható.

Bővebb információ: 06689671; accadung@tin.it
https://roma.balassiintezet.hu
http://www.facebook.com/Accadung
Fejérdy András PhD; e-mail: afejerdy[kukac]bbi.hu; tel: 066896730

Magyar Kurír

(lt)