„Katolikus feminizmus, létezik?” – Deák Hedvig OP előadása Szombathelyen

Megszentelt élet – 2017. április 7., péntek | 18:15

„Isten és a teológia női arca” címmel új előadás-sorozatot szervez a katolikus egyetemi lelkészség Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központban. A második alkalmon, április 3-án Deák Hedvig, a magyarországi domonkos nővérek főnöknője „Katolikus feminizmus, létezik?” címmel tartott előadást.

Férfi és nő különbözők, de ez a különbözőség komplementer, egymást kiegészítő. „Az ember, egyenlő mértékben a férfi és a nő, személy: ugyanis mindketten a személyes Isten képére és hasonlatosságára teremtettek” – Hedvig nővér a Hittani Kongregáció levelét idézve kezdte előadását. Hangsúlyozta, a nő elnyomása, egyenlőségének tagadása a bűn következménye, nem Istentől van.

Az Egyház a nemek közötti komplementer különbözőség alapján beszél a speciális női hivatásról, illetve a női géniuszról. Ezek az általános emberi, de a nőkre sajátosan jellemző tulajdonságok olyan értékek, amelyek szólnak az Egyháznak és a társadalomnak egyaránt – fogalmazott az előadó.

Deák Hedvig az új feminizmus gondolatával zárta előadását, idézve az Evangelium vitae kezdetű enciklikát:

„Az élet javára szóló kulturális fordulatban egyedülálló, s talán meghatározó szerepe van a nők gondolkodásának és tetteinek: egy »új feminizmus« éltetőivé kell válniuk, mely a »férfiasodás« kísértését elkerülve el tudja ismerni és ki tudja fejezni a polgári együttélés minden megnyilvánulásában az igazi női természetet, s így küzd a kizsákmányolás, az erőszak és a diszkrimináció minden formájának legyőzéséért.” (Evangelium vitae, 99.)

* * *

A szombathelyi egyetemi lelkész ebben a tavaszi szemeszterben női vendégelőadókat kért fel előadások megtartására azért, hogy az Isten és a teológia női arca mottóval meghirdetett sorozatban autentikusan, női előadók szívéből és gondolataiból rajzolódjon ki az a női szemléletmód, amelyre nagy szükség van az egyházi tanításban.

Az előadások megtekinthetők ITT.

A következő előadás április 24-én, hétfőn 18 órakor kezdődik a Savaria Egyetemi Központ „C” épületének nagy előadótermében (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.). Az előadó: Kalmár Petra (teológus, hittanár, lelkipásztori munkatárs, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye). Előadásának címe: Leányálom? Női szeszély? – nőként az egyházi szolgálatban.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria