Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök köszönetnyilvánítása

Külhoni – 2020. szeptember 17., csütörtök | 19:26

Az alábbiakban Kerekes László segédpüspök köszönetnyilvánító levelét olvashatják, amellyel a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye papjaihoz és híveihez fordult a legújabb érseki körlevél keretében, az augusztus 29-i csíksomlyói püspökszentelés kapcsán.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Paptestvérek! Szeretett Jó Hívek!

Nagy öröm és hála van a szívemben a sok imádságért és a püspökszentelésen való részvételért. Hála és köszönet a DUNA TV és a Mária Rádió munkatársainak, hogy ismét mellénk álltak, és lehetővé tették azok számára is a lelki jelenlétet, akik az előírások, betegség miatt nem tudtak személyesen részt venni a püspökszentelésen. Örülök, hogy sokan velem együtt imádkoztak, valamint értem és a rám váró szolgálatért is, hiszen Szent Ágostonnal együtt én is vallom: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Szeretném kifejezni mindenkinek hálámat azért, hogy velem együtt imádkoztak a püspöki szolgálat méltó felvételéért és annak hiteles gyakorlásáért.

Kiemelten köszönöm azt az alázatos és fegyelmezett magatartást, amelyet mind a főtisztelendő paptestvérek, mind a kedves hívek tanúsítottak a szertartás alatt, különösen a távolságtartás és maszkviselés terén. Nehéz szívvel tettük ezt, keresztként hordoztuk, de bízunk abban, hogy ez is megtermi méltó gyümölcsét.

Külön köszönet és hála a szentelő érsek atyának és a társszentelőknek, a nyugalmazott érsek atyának és a nyugalmazott püspök atyának, hogy kérésemre azonnal vállalták ezt a szolgálatot.

Nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az ünnepség megszervezésében segítettek: mindenki úgy mellém állt, mintha a saját szenteléséről lenne szó!

A Jóisten fizesse meg mindenkinek munkáját, imáját!

† László s.k.
segédpüspök

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Dezső László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria