Kérjük pátfogó közbenjárását egész népünkért - Szent Margit mise a Margitszigeten

Hazai – 2012. január 22., vasárnap | 17:03

Szűz Szent Margitot betöltötte Krisztus szeretete, az imádság embere volt, aki tudott engesztelni és könyörögni családjáért, hazájáért és népéért – mondta Erdő Péter bíboros a Margitszigeten január 22-én délelőtt. A hagyományos, Árpád-házi Szent Margit szentmisére, a margitszigeti domonkos kolostor romjainál került sor. A hívek között ezúttal is nagy számban voltak jelen a katolikus iskolák, közöttük a Pannonia Sacra katolikus általános iskola diákjai.

Az evangéliumi részletben az okos és a balga szüzekről hallottunk kezdte beszédét Erdő Péter. A vőlegényre váró leányok bennünket jelképeznek. Életünk és az Egyház élete várakozás Krisztus eljövetelére.  Ahhoz, hogy készek legyünk a Vele való találkozásra, ébernek kell lenni, virrasztani kell. A virrasztás során pedig őrizni, ápolni kell a fényt, azt a fényt, amelyet a keresztségben kaptunk meg. A hit és a kegyelem fényét akkor a szertartásban az égő gyertya lángja jelképezett számunkra. Újra és újra fel kell szítanunk magunkban a hitet- figyelmeztetett Erdő Péter. Tanulással, imával, a hit gyakorlásával kell táplálnunk a lángot, mely annak idején kigyulladt a lelkünkben. A megszentelő kegyelem állapota szükséges ahhoz, hogy bebocsátást nyerjünk az örökké tartó, boldog lakomára. Ezt a kegyelmet őrzi bennünk az imádság, a lelkiismeretvizsgálat, a jótettekre való rendszeres törekvés. Őrzi, és újra felszítja a szentgyónás. De őrzi az önmegtagadás is, mely mindig rendet teremt az életünkben, mert ráébreszt arra, hogy az Isten iránti szeretet minden másnál fontosabb ezen a világon.

Mai világunk azonban nehezen fogja fel az engesztelés és az önmegtartóztatás értelmét. Szent Margit ebben példaképünk, hiszen magát, egész áldozatos életét is az országért és a népért felajánlott engesztelésnek tekintette. Olyan szentünk ő, akinek közbenjárását egész népünkért ma is bizalommal kérjük. Ma is, mint annyiszor a történelem során, nagy szükségünk van rá, hogy felemelje értünk közbenjáró szavát. Nagy szükségünk van a megbékélésre, a lelkek egymásra találására, egymás tiszteletére és szeretetére is. Ma is aktuális az önmegtagadás – mondta Erdő Péter. Ha nincs is sokunknak hivatása az engesztelő életre, arra biztosan törekednünk kell, hogy önzésünknek, indulatainknak, keserűségünknek, tanácstalan viaskodásunknak gátat szabjunk - tette hozzá.

Szent Margit példa számunkra abban is, hogy  – királylány létére – minden nehéz munkát szívesen elvállalt. Tekintsük mi is a szeretet és az alkotóerő kifejezésének az emberi munkát! Becsüljük meg a dolgozó ember méltóságát! Érezzük át, hogy felelősek vagyunk népünkért, belső békességünkért és azért, hogy a környező népekkel kölcsönös együttműködésben és tiszteletben éljünk! Legyünk az egység és a kiengesztelődés előmozdítói egész földrészünkön! Szeressük Szent Margit példájára Isten előtti felelősséggel hazánkat és népünket! Ez arra kötelez minket, hogy féltőn óvjuk az emberi tisztesség légkörét, hogy ne térjünk napirendre a fölött, ha zsidózást, cigányozást, katolikusozást vagy más közösségek elleni gyűlöletkeltést tapasztalunk. Tiszteljük Szent Margit példájára népünk szentjeit, a régieket és az újabbakat is!

Szent Margit együttérzéssel kísérte a keresztények minden szenvedését. Mai szóval úgy mondanánk, hogy őszinte szolidaritást érzett minden keresztény iránt is. Kövessük hát élete nagy eszményeit, és kérjük pártfogó közbenjárását egész népünkért! – fejezte be beszédét Erdő Péter bíboros.

Magyar Kurír

(nk)

Fotó: Bókay László