Katona István püspök: Készüljünk az Isteni Irgalmasság vasárnapjára a haldoklókért imádkozva!

Hazai – 2020. március 25., szerda | 17:57

Minden jel, egyházi és állami rendelkezés arra utal, hogy nem tudják megtartani a Mátraverebély-Szentkútra tervezett Isteni Irgalmasság-zarándoklatot április 19-én. A főszervező, Katona István nyugalmazott egri segédpüspök azt ajánlja, hogy idén másképp készüljünk erre az ünnepre. Írását az alábbiakban közöljük.

Ezt az időt, egészen az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig nagyon jól felhasználhatjuk, hogy Istenbe kapaszkodva, a Fájdalmas Anya és a szentek segítségét kérve a kegyelem ideje legyen számunkra ez az időszak.

A következőket ajánlom a kedves testvéreknek:

A tökéletes bánat felindítása: Ha nincs lehetőségünk arra, hogy szentgyónásunkat elvégezzük, akkor bánjuk meg minden bűnünket ilyen vagy hasonló szavakkal: „Istenem, nagyon szeretlek Téged, bánom minden bűnömet, amit elkövettem, gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással. Bocsáss meg nekem, nem akarlak megbántani. Légy irgalmas, Jézusom, bízom Benned!”

Lelki áldozás: Nem tudunk áldozni mindennap, de amikor szeretnénk, akkor végezzünk lelki áldozást. Ezt naponta megtehetjük, akár többször is. „Jézusom! Úgy szeretnélek szívembe fogadni, szentáldozáshoz járulni. Hiszen Te vagy lelkünk tápláléka, aki megerősítesz, segítesz küzdelmeinkben, bajainkban. Add meg nekünk mindazt a kegyelmet, amit a szentáldozással elnyernénk a mostani körülmények között. Bízom benne, hogy ezek a kegyelmek megerősítenek.”

Az egyik szent megkérdezte  Jézust, melyik ájtatosság tetszik neki a legjobban. Azt válaszolta: „Az, amikor elmélkedsz szenvedésemről.” Mindennap gondoljunk Jézus értünk vállalt szenvedésére.

Imádkozzuk mindennap a fájdalmas olvasót, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét is, különösen péntek délután 3 órakor. Ajánljuk fel a haldoklókért.

Március 25., az Ige megtestesülésének ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony. Ekkor kezdődött el az Újszövetség nagy korszaka, az idők teljessége. Kilenc hónap múlva megszületett Jézus. Olvassuk el az evangéliumból az angyali köszöntést.

Április 2., elsőcsütörtök: szentségimádás – lélekben mindennap távolból is imádhatjuk az Oltáriszentséget.

Április 3., elsőpéntek: Jézus Szívéhez könyörögjünk a litániával.

Április 4., elsőszombat: Mária Szeplőtelen Szíve oltalmazzon mindenkit. Mi is segítsünk, akinek segíteni tudunk!

Április 5., virágvasárnap: kezdődik a nagyhét, olvassuk el az evangéliumból Jézus szenvedésének történetét.

Április 9., nagycsütörtök: az Oltáriszentség alapítása.

Április 10., nagypéntek: Jézus kereszthalála – a megváltás napja, délután 3 órakor kezdjük el az Isteni Irgalmasság-kilencedet.

Április 11., nagyszombat: csendes nap, Jézus sírban pihen.

Április 12., húsvétvasárnap: Jézus feltámadása, az Egyház legnagyobb ünnepe. Jézus győzelme a bűn és a halál fölött. Folytatódik a kilenced szombatig.

Április 19., az Isteni Irgalmasság vasárnapja: nagy ünnepléssel tartsuk meg ezt a vasárnapot.

A megváltás kegyelmei áradjanak ki az egész világra. Jézus feltámadt, Jézus él! Hála legyen az Istennek!

Nagy szeretettel:

Katona István püspök

Fotó: Pexels.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria