Kettős jubileumot ünnepeltek Gyimesbükkön

Külhoni – 2016. november 4., péntek | 9:10

Háromnapos ünnepet tartottak Gyimesbükkön október 21. és 23. között. A gyimesi nagytemplom felszentelésének negyvenedik és a Dani Gergely Általános Iskola névadó ünnepségének tizedik évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat keretében több helyszínen szerveztek megemlékezéseket.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Október 21-én a Dani Gergely Általános Iskola volt a rendezvények helyszíne. Nagy-Galaczi Hajnal igazgatónő köszöntője után filmet vetítettek Dani Gergely egykori plébános életéről, majd ehhez kapcsolódva vetélkedőt rendeztek a tanulóknak. A zsűri tagjai között volt az intézmény névadójának unokaöccse, valamint Csiby József brassó-belvárosi plébános, aki az esti ünnepi szentmisét és elmélkedést tartotta. Jelen volt továbbá Dani Gergely testvére, Ilonka néni is az ünnepségen, melynek további részében a diákok Tankó Előd kántor és pedagógus vezetésével gyimesi táncokat, valamint énekeket adtak elő.

Szintén a rendezvénysorozat keretében emlékeztek október 22-én Kosteleken Rupert Mayer német jezsuita szerzetesre születésének 140. évfordulóján. A szent életű szerzetes tábori lelkészként szolgált az I. világháború alatt a magyar–román fronton, II. János Pál pápa 1987-ben avatta boldoggá. A megemlékezéssel párhuzamosan cserkésztúrát szerveztek Áldomáspatakról a Mária-úton át a Rákóczi-várig. A cserkészek közben Dani Gergely életével kapcsolatos feladatokat oldottak meg.

A rendezvények további színhelye volt a „szükségtemplom”, mely a nagytemplom felépítése előtt szolgált a szentmisék helyszínéül Gyimesbükkön. A templomban a gyimesi hagyományokat, a település életét meghatározó személyeket bemutató kiállítás nyílt a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Megemlékeztek a 20. század négy nagy erdélyi főpásztoráról is: Gróf Mailáth Gusztáv Károlyról, Márton Áronról, Jakab Antalról és Bálint Lajosról. Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció országos igazgatója és a linzi egyházmegye idegen nyelvű pasztorációjának vezetője tartott rövid előadást a püspökökről, majd Varga Gabriella méltatta a Jakab Antal szentbeszédei című kétkötetes gyűjteményt. Az esti szentmisét és elmélkedést Vencser László tartotta.

Október 23-án, vasárnap reggel az ezeréves határnál, a „kontumáci” (az egykori vesztegzári) kápolnánál megáldották az újonnan felállított emlékkeresztet, melyet a gelencei háromszékiek adományoztak Dani Gergely iránti tiszteletük jeleként. A keresztet készítő Kelemen Dénes tanító bemutatta az alkotást, amelynek kicsinyített mása a Vatikáni Múzeumban található. Az ünnepségen versekkel és dalokkal emlékeztek 1956 hőseire.

Jakab Antal püspök negyven évvel ezelőtt, 1976 októberében szentelte fel a gyimesbükki nagytemplomot. A vasárnap délelőtt e jubileum jegyében telt: felidézték az építkezés pillanatait, illetve bemutatták a templom művészi értékét is. A freskókat Lukácsovits Magda készítette 1975–76-ban. Az ünnepi szentmise szónoka Tamás József püspök volt, aki arról beszélt, milyen jelentőséggel bír egy templom a megmaradásra törekvő közösség életében. A szentmise egyben a 40, 50, 60, 70, 80 évesek „kortárstalálkozó” eseménye is volt. Ezt követően leleplezték a plébánia udvarán elhelyezett domborműveket, amelyek a 20. század nagy püspökeinek állítanak emléket. Az ünneplő közösség hálával emlékezett meg a 20. század lelkipásztorairól is, köztük a templomépítő Dani Gergelyről és szüleiről, akik huszonegy gyermeket vállaltak.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye; Varga Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria