Kolping Családok lelkigyakorlata Székelykeresztúron

Kishírek – 2019. április 12., péntek | 12:30

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében jelen lévő Kolping Családok közössége március 29. és 31. között háromnapos lelkigyakorlatot tartott Székelykeresztúron, a 16. zsoltárból idézett mottóval: „Megmutatod nekem az öröm teljességét”.

A nagyböjti elcsendesedésben a húsvétra való örömteli ráhangolódás Vormair Emese segítőnővér vezetésével történt. A lélekben megújulni vágyók az egyházmegye különböző közösségeiből érkeztek a lelkigyakorlatra. Ismerkedtek, hangolódtak, egymást értékes, otthonról előkészített lelki kincsekkel ajándékozták meg: versek, dalok, idézetek, imák, fotók, videók, szentírási részletek segítettek a Jóistenhez való kapcsolódást.

A vasárnapi evangélium témájának körüljárásával és annak pszichodrámában való megelevenítésével értékes lelki tartalmak kerültek felszínre, amelyek segítségével a résztvevőket a Jóistenhez és embertársaikhoz fűződő kapcsolataikat elemezték. Hamis bálványaikkal is szembenézhettek és felfedezhették, hogy mindezek távol tartják az embert a jónak, az örömnek a megélésétől, gátolják az öröm kibontakozását. Célként fogalmazódott meg az, hogy ezeket fel kell tudni ismerni és el kell tőlük fordulni ahhoz, hogy szabadon lehessen élni Isten örömében. Keresni kell az egyensúlyt és le kell mondani arról, ami kibillenti az embert ebből az egyensúlyból, hogy érzékeny lelke éberré váljon Isten hívó szavára, és megtapasztalja az Istenben való tartózkodás örömét.

Az örömben való töltekezés kísérője volt az ima, az ének, a meghitt beszélgetések. Hálatelt szívvel tért mindenki haza, ugyanis e lelki hétvégén valóban megvillantotta az Úr „az öröm teljességét”.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Kolping Gyulafehérvár/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria