Konferenciával emlékeztek két egykori megyéspüspökre Vácon

Kultúra – 2019. október 18., péntek | 10:31

Egyháztörténeti konferenciával emlékeztek két egykori megyéspüspökre Vácon október 4-én. A Gróf Csáky Károly Emmánuel halálának, valamint Hanauer Árpád István székfoglalásának századik évfordulója alkalmából szervezett eseményen részt vett Marton Zsolt váci megyéspüspök is.

A kétnapos megemlékezés a Váci Egyházmegyei Könyvtár, a Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, valamint a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár szervezésében valósult meg.

Az október 4-i konferencia kezdetén Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be szentmisét a Karolina-kápolnában, melyet gróf Csáky Károly Emmánuel püspök építtetett 1905-ben.

A konferencia első előadója, Klestenitz Tibor egyháztörténész az egykori váci püspökök sajtóval kapcsolatos tevékenységéről adott áttekintést, kiemelve a 20. század első felében kialakuló katolikus sajtómozgalmakat. Ezt követően Frauhammer Krisztina történész, etnográfus mutatta be Krisztusban szeretett Leányaim! – Női modellek Csáky Károly püspök hölgyközönségnek írott elmélkedéseiben című előadásában Csáky püspök nőpasztorációban végzett munkáját.

Harmadikként Ondi Alex diakónus, teológus adott betekintést a korszak katolikus egyesületeinek és mozgalmainak megalakulásába és működésébe. A diakónus beszélt az eucharisztikus lelkiség sajátos formáiról, kiemelten az Országos Központi Oltáregyesületről és az örökimádásról.

A délelőtti program zárásaként Jusztin Péter történész ismertette a korszak liturgiájának jellemzőit a székesegyházi liturgikus élet bemutatásával, kitérve az ünnepi viseletekre is.

Délután Semsey Réka művészettörténész Nagy Rebekával végzett kutató és helyreállító munkáját mutatta be, melynek során a Váci Székesegyházi Kincstárból és Csáky püspök magángyűjteményéből származó textíliákat vizsgálták, majd megkezdték a gyűjtemény darabjainak helyreállítását. Ezt követően Köteles Fanny restaurátor beszélt a Csáky-hagyaték magyar egyházi és világi elöljárókat ábrázoló arcképsorozatáról restaurálási és állagmegóvási szempontok alapján.

Molnár Dávid történész a Tanácsköztársaság egyházpolitikájáról tartott előadást, amelyben rávilágított az állam egyházellenes törekvéseire, a főpapokat ért atrocitásokra. Kitért a Váci Egyházmegyében történtekre, a két jászkarajenői pap, Hornyik Károly és Kósa József vértanúságára.

Lénár Andor egyháztörténész Hanauer Árpád István püspök életútjáról és főpásztori törekvéseiről beszélt, kiemelve püspöki szolgálatának nehézségeit és eredményeit, így a plébániai lelkipásztorkodást, a papképzést és a lelkiség megújítását.

Végül Völgyesi Levente jogtörténész, kánonjogász egyházjogi szempontból ismertette a korszak viszonyait, az 1930-as váci egyházmegyei zsinat egyházmegyei és nemzeti jelentőségét.

Az egész napos konferenciát Varga Lajos segédpüspök és Varga-Kohári Mária beszéde zárta, majd a résztvevők a székesegyházi altemplomba mentek, ahol megkoszorúzták a két főpásztor sírját.

*

Az ünnepi programsorozat másnapján, október 5-én Varga Lajos segédpüspök átadta „Az én templomom” című rajz- és fotópályázat díjait. A pályázatra közel ezer alkotás érkezett a Váci Egyházmegye területéről.

Az eredményhirdetést követően múzeumpedagógiai foglalkozásra hívták a rajz- és fotópályázat résztvevőit.

Az ünnepi program keretében minden érdeklődő megtekinthette a püspöki palotát és pincéjét Cservenák Péter és Vanderlik Tamás vezetésével.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria