Kosztandi Mihály kapja idén a nagyváradi egyházmegye „A hit szolgálatában” díját

Külhoni – 2020. február 20., csütörtök | 14:16

Minden évben február 21-én, Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján adja át a megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban „A hit szolgálatában” díj ezüst fokozatát. Az erre kinevezett bizottság február 13-án a margittai esperesi kerületben található Micske egyházközség gondnokának, Kosztandi Mihálynak ítélte oda a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye elismerését.

„A hit szolgálatában” egyházmegyei érdemérmet 2012-ben Böcskei László megyéspüspök alapította. Ennek ezüst fokozata olyan, az Egyházhoz hű személynek adható, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized – szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, és az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult.

A kinevezett bizottság hat jelölt közül – akik mindannyian alkalmasnak bizonyultak a kitüntetésre – választotta ki Kosztandi Mihályt. Az elismerést február 21-én a nagyváradi székesegyházban a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében veszi át az egyházmegye főpásztorától.

*

Kosztandi Mihály 1954. november 26-án született Déván. Apja csíkszenttamási székely, anyja csángó családból származott. Ő volt az elsőszülött három fiútestvér közül. Vallásos neveltetését nagyapjának, valamint Renát ferences atyának köszönheti, aki akkoriban Déván tevékenykedett. Itt tanult meg ministrálni, itt lett elsőáldozó. A bérmálás szentségét Gyulafehérváron Márton Áron püspök szolgáltatta ki neki.

Déván érettségizett magyar nyelven 1973-ban. 1976-ban családot alapított, felesége református vallású. Két gyermekük született, egy lány és egy fiú.

1982-ben költözött a család Micskére, kapcsolatuk a helyi egyházközséggel az évek során egyre erősödött. Mihály világi beosztásai mellett jelenleg nagy örömmel látja el a gondnoki feladatokat, vezeti a rózsafüzér társulatot, és szükség esetén kántori szolgálatot is teljesít. Mindig és minden körülmények között hűségesen kitartott katolikus hite mellett, még akkor is, amikor emiatt megvetéssel kellett szembenéznie.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria