Közös gondolkodás a szinodális útról – A Szentszék és a Német Püspöki Konferencia közös közleménye

Kitekintő – 2022. november 19., szombat | 8:46

November 18-án, péntek késő este a Szentszék egy közös nyilatkozat megjelentetésével számolt be a római Augustinianum Intézetben délelőtt tartott dikasztériumközi találkozóról, amelyen a Római Kúria néhány dikasztériumának vezetője és a németországi katolikus egyház püspökei vettek részt, akik ad limina látogatásra érkeztek Rómába.

Az alábbiakban a közös közlemény teljes fordítását közreadjuk.

A találkozót már jó ideje tervezték, hogy alkalmat kínáljon arra, hogy közösen gondolkodjanak a Németországban zajló szinodális útról, melyet azért hirdettek meg, hogy reagáljanak a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekre.

A találkozót őeminenciája Pietro Parolin bíboros államtitkár moderálta, aki a munka bevezetéseként emlékeztetett a közösségnek és a szeretetnek arra a kötelékére, amely a püspököket egymással és Péter utódával összeköti. Ezt követően hangsúlyozta a találkozónak mint a megosztásnak, a kegyelemnek, a különbözőségben megmutatkozó egység idejének fontosságát.

Megemlítette a szinodális út által felvetett aggodalmakat, rámutatott annak veszélyére, hogy „Egyházra irányuló reformok és nem Egyházban megvalósuló reformok” mennek végbe.

Bevezető beszédében őexcellenciája Georg Bätzing püspök, Limburg püspöke és a Német Püspöki Konferencia elnöke ismertette a német szinodális úttal kapcsolatos munkákat, és kiemelte annak szellemiségét, amely

Isten népének meghallgatásán és a papság egyes tagjai által elkövetett visszaélések miatt érzett fájdalmon alapul.

Bätzing püspök felsorolta a [püspöki konferencia] ülésein megvitatott témákat is: Hatalom és hatalommegosztás az Egyházban; Közös részvétel és missziós tervezés; Papi élet ma; Nők az Egyház által nyújtott szolgálatokban és a hivatalokban; Működő kapcsolatokban élni; A szeretet megélése a szexualitásban és a kapcsolatban.

Végül őexcellenciája elismerését fejezte ki a Szentatya által az egész Egyház számára meghirdetett szinódusi munkákért és az időszakok meghosszabbításáról szóló döntésért.

Ezt követően Luis Francisco Ladaria bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa és Marc Ouellet, a Püspöki Dikasztérium prefektusa tartott teológiai jellegű előadást. Őszintén és világosan szóltak a német szinodális út módszertanával, tartalmával és javaslataival kapcsolatos aggályokról és fenntartásokról, s

az Egyház egységének és evangelizációs küldetésének érdekében azt javasolták, hogy az eddig felmerült kéréseket csatornázzák bele az egyetemes Egyház szinódusi folyamatába.

Az ezt követő nyílt párbeszéd során a Kúria képviselői mellett számos német püspök felszólalt. Ily módon világossá vált, mennyire fontos és sürgős, hogy néhány kiemelt témát pontosabban meghatározzanak és elmélyítsenek, például az Egyház struktúráival, a szent szolgálattal és annak felvételével, a keresztény antropológiával stb. kapcsolatos témákat.

Ugyanakkor világosan megmutatkozott, hogy mindnyájan teljesen tudatában vannak annak, hogy Isten egész szent és türelmes népével együtt úton vannak, még ha különböző álláspontok állnak is szemben egymással.

Pontosan ebben a vonatkozásban számos hozzászólás kiemelte az evangelizációnak és a küldetésnek mint a most zajló folyamatok végső céljának központi szerepét, valamint annak tudatosítását, hogy bizonyos témák még nem állnak készen arra, hogy megvitatni lehessen őket.

A nyílt és testvéri megosztás ezen perspektívájában elhangzott néhány javaslat, például az, hogy függesszék fel a német szinodális utat, de ez nem talált befogadókészségre,

továbbá az, hogy a felmerült zavarokra való tekintettel segítsék elő a további reflexiót és a kölcsönös meghallgatást.

Végezetül a bíboros államtitkár elismerését fejezte ki a közös vitáért, amely nem formális, hanem szükséges és konstruktív volt, és amelyet „nem lehet figyelmen kívül hagyni” a megkezdett folyamatok során.

Megállapodtak abban, hogy a kölcsönös meghallgatást és a párbeszédet folytatni kell az elkövetkező hónapokban, hogy hozzájáruljanak a német szinodális út és az egyetemes Egyház szinódusának gazdagításához.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria