Közös imádságra hív a „Németország együtt imádkozik” kezdeményezés

Kitekintő – 2020. április 8., szerda | 12:53

Johannes Hartl, az augsburgi Imádság Háza vezetője és még számos németországi személyiség április 8-án 17 órától 18.30-ig közös imádságra hív Németországért. Az imakezdeményezés védnöke Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke. A támogatók között van számos németországi püspök, segédpüspök, politikus, orvos, zenész, valamint különböző lelkiségi közösségek és mozgalmak vezetői.

A kezdeményezéshez az erre az alkalomra létrehozott honlapon lehet csatlakozni. Az imádságot élőben is lehet követni a YouTube-on, erre a linkre katintva.

„Ebben az időszakban, mint amilyenben most vagyunk, Németországnak új lendületet kell vennie. Mi lenne, ha Németország-szerte százezrek egy időben imádságra gyűlnének össze?” – olvasható a honlapon.

„Április 8-án, szerdán kezdődik a zsidó pászkaünnep. Izrael népe arra emlékezik, hogy Isten hogyan szabadította meg nagy kínok árán a fogságból. Arra hívunk mindenkit, hogy ezen a napon imádkozzon velünk 17 órától 18.30-ig a betegekért, az egészségesekért és mindenkiért, akik most fontos szolgálatot teljesítenek; az országunkért, kontinensünkért és minden emberért a világon, akiket ez a válság érint. Imádkozzunk együtt! Online. Házainkból és lakásainkból. Összefogás az elszigetelődés helyett – remény a félelem helyett. Országunknak szüksége van Isten segítségére, és egyértelműen látható jelek szeretnénk lenni. Velünk tartasz?

Az élő közvetítés segítségével és lélekben egymáshoz kapcsolódva országunkért végzett közös imára gyűlnek össze különböző felekezetek vezetői és keresztény hívei. Egy jel az antiszemitizmussal szemben. Egy jel a reménytelenséggel szemben. Imádkozzunk együtt!”

A honlapon szereplő imádság szövegének magyar fordítása:

Szolidaritást vállalva a sok szenvedővel, valamint mindazokkal, akik társadalmunkért pótolhatatlan szolgálatot végeznek, és hittel állunk előtted, az élet Istene előtt. Megvalljuk, hogy szükségünk van segítségedre. Csak a beléd vetett bizalomban gyökerezik a jelenlegi válságból való jövőbeli újrakezdés esélye. Jézus Krisztus mondta: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Ezekkel a szavakkal imádkozunk országunkért:

Eléd térdelünk, a Szentháromságban egy Isten elé, és megvalljuk bűneinket. Nem köszöntük meg mindennapi jóságodat és nagy hűségedet. Nem kerestük akaratodat a mindennapokban. Figyelmen kívül hagytuk törvényeidet, felborítottuk rendedet, és nem figyeltünk embertársaink ínségére. Ezt szívből sajnáljuk.

Halljuk Izrael népéhez intézett szavadat: „ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2 Krón 7,14) Hisszük, hogy az üdvösség és a remény terveit alkottad meg számunkra.

Kérünk Téged, Urunk, hogy Jézus Krisztusért bocsásd meg a mi vétkeinket. Keresünk Téged, és megtérünk Hozzád rossz útjainkról. Nemet mondunk az antiszemitizmusra, a rasszizmusra és a reménytelenségre. Gyógyítsd és újítsd meg világunkat, egyházunkat, életünket és emberi közösségünket. Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét. Tégy minket nyitottá a Te szavadra. Tölts be minket, hogy olyan életet éljünk, mely Téged dicsőít, melyben embertársainknak segítünk, mely minket is boldoggá tesz. Add, hogy ez a válság esély lehessen arra, hogy sokan ismét Hozzád, az Élet forrásához találjanak.

Különösen is imádkozunk: gyógyulásért és vigasztalásért a betegek számára; közelségedért a haldoklók számára; reményért és bizalomért a gyászolók és aggódók számára; erőért és védelemért mindazok számára, akik pótolhatatlan szolgálatot teljesítenek a társadalomban; bölcsességért a politikában, orvostudományban és kutatásban dolgozók számára; segítségért és támaszért mindazok számára, akik egzisztenciális válsággal néznek szembe; áldásodért és a Te szereteted megtapasztalásáért minden ember számára Németországban és az egész világon, vallási meggyőződéstől függetlenül. Miatyánk… Ámen.

Fordította: Taczman Andrea

Forrás és fotó: deutschlandbetetgemeinsam.de

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria