Közös liturgiák, roráte kolbász és adventi füzet – Így készülnek a karácsonyra az erdélyi kispapok

Külhoni – 2020. december 5., szombat | 19:33

Az évenként visszatérő advent a hagyományokban leginkább gazdag időszak a gyulafehérvári szemináriumban, hiszen bár évtizedek választanak el papi generációkat, mégis hasonló élményekben gazdagodnak a papnevelő intézet növendékei, így nem véletlen, hogy néhány szokással a plébániákon is találkozni lehet.

Az adventi szokások sorát a közös koszorúkötés nyitja, amikor ki-ki elkészíti saját koszorúját, hogy a közös készületen túl egyénileg vagy szobaközösségenként is segítse a karácsonyra való felkészülést. Rendszerint ekkor készül el a közösségnek a kápolnában és az udvaron elhelyezett koszorúja is. Sokan ekkor találkoznak először a koszorúk megáldásának szertartásával is, amelyet mindig a közösség egyik diakónusa végez.

A szent idő legmaradandóbb élményei a közös gyertyagyújtások, amelyeket szombat esténként egy-egy diakónus végez. A gyertyák által megvilágított kápolnában a diakónusok a közös készület fényében fogalmazzák meg gondolataikat, reflektálva olykor a közösség gondjaira, örömeire is. A gyertyagyújtások az ünnepre való előkészületen túl egyben találkozási pontok a kispapok, elöljárók, tanárok és a főpásztor között, akik együtt vesznek részt az ünnepi szertartáson.

Idén Daly Attila diakónus kezdte a gyertyagyújtások sorát, aki elmélkedésében új esélynek és lehetőségnek nevezte az adventet. Mint fogalmazott, a szent időnek kettős értelme és célja van: „egyrészt emlékeztet bennünket Krisztus titokzatos második eljövetelére, de ...földi születésének ünnepére is. Figyelmeztetése így szól: Készülni kell… ébren és virrasztva!” A diakónus arra biztatta a jelenlévőket, hogy az adventi úton együtt, egymást segítve haladjanak előre.

Az idei első ünnepi gyertyagyújtáson idén a kispapok mellett András István rektor, Kiss Endre spirituális és Bodor Attila teológiai tanár vett részt.

„Rorate cæli desuper…” – töri meg a szeminárium csendjét advent első vasárnapjának hajnalán az adventi antifóna. A szeminaristák kórusa minden évben már hajnal előtt készülődik, hogy énekével köszönthesse a közösséget, de felkeresik elöljáróikat, tanáraikat, az intézet alkalmazottait és az érsekséget is. Idén a járványhelyzet nem tette lehetővé a széles körben való látogatást, az intézet udvari házaiban élőket azonban köszöntötte a szeminaristák egy kisebb csoportja, Schneider Arnold székesegyházi kántor vezetésével.

Advent első hétfőjén a kispapok mindig roráte szentmisén vesznek részt a székesegyházban, amelyet hagyományos reggeli, a „roráte kolbász” követ. Korábban a legkisebb növendékeknek meg kellett keresniük a hagyományos étket, felkeresve tanáraikat, elöljáróikat, akik néhány kérdés, feladat megválaszolása után megajándékozták őket. A hagyományos reggeli a legszűkebb időkben igazi ünnepnek számított a szemináriumban. Idén a roráte szentmisét a szeminárium kápolnájában tartják.

2017 óta a kispapok kiadvánnyal is készülnek az adventre. Idén a negyedik adventi elmélkedéssorozatot adták közre, amelyben kispapok és elöljárók mindennapra rövid elmélkedéseket írtak, ezáltal is segítve egyházmegyéik híveit a lelki készületben.

Az idei, Jöjj, Világosság! címet viselő kis füzet a négy magyar nyelvű romániai egyházmegye lelkipásztorainak segítségével több mint hatezer példányban jelenhetett meg. Mint a szerkesztők megfogalmazták: „Adventi kiadványunk a karácsonyi készületben fogódzót szeretne nyújtani mindazoknak, akik kézbe veszik, elmélkednek vele, általa. A kis füzetet végigkísérő díszítő elemek – a színes ablakok – azt akarják kifejezni, hogy a születendő Világosság nélkül életünk vitrázsai csupán szürke, netán fekete színt közvetítenek, de hisszük, hogy ha a betlehemi istállóból felragyogó Világosság átsugárzik rajtuk, igazi színükkel – ami csak belülről tapasztalható – életet sugároznak az éj sötétjébe.”

Szöveg: Bőjte Csongor/seminarium.ro

Fotó: Demeter István, Kiss Szilárd

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria