Közösség és felelősségvállalás – Diákönkormányzatok találkozója a Patronában

Megszentelt élet – 2018. október 18., csütörtök | 10:46

A Boldogasszony Iskolanővérek tanintézményeiben működő diákönkormányzatok tagjai találkoztak október 12-én Budapesten. A házigazda a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákönkormányzata, a Patrona DÖK volt.

A Boldogasszony Iskolanővérek jubileumi évük során szeretnék iskoláik diákjait is közelebb hozni egymáshoz, ezért mindegyik intézmény vállalta, hogy az év során házigazdája lesz egy-egy olyan programnak, melyen megmutathatják értékeiket, és amely lehetőséget teremt arra, hogy a rend más iskoláinak diákjait is vendégül lássák. Az első ilyen alkalom volt a diákönkormányzatok találkozója.

Elsőként Fehérpataky Balázs, a gimnázium igazgatója, DÖK-mentortanár ismertette a nap programját, majd Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő köszöntötte a diákönkormányzatok tagjait és tanáraikat. Elmondta, hogy a rendalapító, Boldog Terézia anya is felelősséget vállalt diáktársaiért, mikor náluk alig idősebben, tizenkét évesen, tanár híján tanítani kezdte őket. Ezen örökség miatt érzik az iskolanővérek is fontosnak, hogy diákjaik közösségük aktív részeseivé váljanak.

Rubovszky Rita, a Patrona főigazgatója köszöntőjében elmondta: vezetőként munkatársaival mindig arra törekedtek, hogy modern, vonzó, korszerű, de hagyományaira büszke, azokat megélő közösséget hozzanak létre, és ebben különösen nagy segítségükre volt a formálódó Patrona DÖK.

Az egyes iskolák diákönkormányzatainak is alkalmuk volt röviden bemutatkozni: szervezeti felépítésükről, a választások módjáról, feladataikról, terveikről ismertettek részleteket. Mindebből kiderült, hogy az iskolák közösségi életének szervezésén túl mindenütt hangsúlyt kap a felelősségvállalás tágabb környezetünkért, a diákok rendszeresen csatlakoznak olyan kezdeményezésekhez, mint a Teremtés Hete vagy a 72 óra kompromisszum nélkül.

A házigazda Patrona DÖK bemutatkozását Rubovszky Rita előadása követte, Társadalmi felelősségvállalás és a diákönkormányzat mint az aktív felelős felnőtt élet gyakorlópályája címmel. Kiemelte a közösség szerepét, jelentőségét hivatalos és magánéletünkben egyaránt, megnevezte a civil társadalom nélkülözhetetlen összetevőit: a töltekezés, építkezés, felelősségvállalás hármasát. Példákat hozott arra, amikor a múltban egy-egy neves intézményben összekovácsolódott öregdiák-közösség együtt képes volt sorsfordító változást elérni a helyi vagy akár a globális közösség életében, és kifejezte reményét, hogy a mai diákönkormányzatokkal is sikerül ennek a magvait elvetni.

Ezután a diákok csoportokat alakítottak, és a patronások irányításával a számukra már jól ismert World Café módszerrel a diákönkormányzatok munkáját és a diákközösség életét érintő témákat vitattak meg. A napot késői ebéd, majd a vidéki vendégek számára múzeumlátogatás zárta.

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria