Lépjünk be belső templomunkba! – Ifjúsági imaestet rendeztek szerzetesekkel

Megszentelt élet – 2017. február 2., csütörtök | 14:36

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének, a megszentelt élet napjának előestéjén, február 1-jén ifjúsági imaestet tartottak szerzetesekkel a budapesti Örökimádás-templomban.

 KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A hálaadás szervezője az Iránytű Hivatásgondozó Műhely, a magyarországi szerzetes-elöljárók konferenciái és a Nyolc Boldogság Közösség volt.

„Kérjük az Urat, hogy erősítsen meg bennünket azon az úton, melyen járunk, vagy amelyen szeretnénk járni. A ma este annak a várakozásnak az ünnepe, mely végül találkozásba torkollik. Kérjük a hívő szív ajándékát!” – e szavakkal fordult a megjelent fiatalokhoz és szerzetesekhez Nagy Bálint SJ, az imaest szónoka.

A jezsuita szerzetes Jézus bemutatásának történetét (Lk 2,22–40) magyarázva elmondta: Simeon és Anna prófétanő is régen vártak arra, hogy találkozzanak az Úrral. Egész életüket a várakozás töltötte be, és most elérkezett a pillanat, amikor ez a várakozás beteljesedett. „A mi életünkben is vannak Simeonok és Annák, akik hűségesek voltak, akik szerettek, mellettünk álltak, és hittek abban, hogy rátalálunk arra, amit az Úr vár tőlünk; akik odavezettek bennünket az Úrhoz.”

Feltette a kérdést: Meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mire vágyunk? Erre egyáltalán nem könnyű válaszolni. A szerzetes sokszor azt szeretné a legjobban, hogy egy kicsit hagyják békén, engedjék, hogy többet legyen együtt az Úrral. Más esetleg elsősorban azt fogalmazza meg, hogy mit vár el tőle a környezete. Saját legmélyebb vágyainkat azért nem tudjuk meghatározni, mert nem biztosítunk teret annak, hogy az megszólalhasson bennünk. Ez a tér ott van bennünk, egészen mélyen. Simeon várakozik, és a Lélek indíttatására elmegy a templomba. Nekünk is fel kell keresnünk belső templomunkat, ahol nemcsak önmagunk mélységeire lelhetünk, de meghallhatjuk azt is, amit az Úr vár tőlünk. Napokat, heteket képesek vagyunk úgy eltölteni, hogy nem lépjük át ennek a templomnak a küszöbét. Van, amikor imádkozva már közel vagyunk ehhez a térhez, de megszólal bennünk egy hang, amely azt súgja, nem is valóságos ez a belső templom. Az is lehet, hogy eljutunk ebbe a templomba, de csak magunkkal folytatunk dialógust, és nem engedjük szóhoz jutni az Urat.

A szerzetesi élet kísértése, hogy tevékenységeinkben – mert kevesen vagyunk, mindenhol nagy szükség van ránk – a figyelmünk elterelődik erről a térről. Az is érdekes, hogy miután Simeon rátalált az Úrra, képes őt elengedni: „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben.” Vajon mi elhisszük, hogy az Úr ma is, most is aktív? Elfogadjuk-e azt, hogy nem nekünk kell minden bajra orvosságot találni: az Egyházat megreformálni, hivatásokat gyűjteni? Figyelmünk sokszor nem az Úrra irányul, aki, mint az evangéliumban, gyermekként, szinte észrevétlenül van jelen, hanem arra, ami nincs. Mi nem arra lettünk meghívva, hogy minden problémát megoldjunk, hanem arra, hogy az Úrral legyünk. Az a hivatásunk, hogy az Isten akaratára figyeljünk. „Lépjünk be az Úr templomába, és higgyük el, hogy a megváltás nem a mi feladatunk!” – zárta szentbeszédét Nagy Bálint.

Ezután a szerzetesek megújították, megerősítették fogadalmukat, Istennek tett ígéreteiket, majd ennek jelképeként egy-egy mécsest helyeztek el az oltár előtt.

A tanúságtételek során Margit nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja arról beszélt, hogy mindennap el kell tudnunk fogadni azt a boldogságot és azt az ajándékot, amit Isten ad nekünk. Két fiatal pedig a közösség erejéről, valamint Isten különleges, a lehetetlen helyzetben is segíteni képes erejéről tett tanúbizonyságot. Az imaest dicsőítéssel és hálaadással zárult.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria