Lezárult Bódi Mária Magdolna szenttéavatási eljárásának egyházmegyei szakasza

Hazai – 2016. október 24., hétfő | 18:24

Ünnepélyes keretek között zárták le október 22-én, szombaton, Szent II. János Pál ünnepén Isten szolgája Bódi Mária Magdolna szenttéavatási eljárásának egyházmegyei szakaszát Veszprémben.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Szent Mihály-főszékesegyházban megemlékezéssel vette kezdetét az ünnepség. Kovács Gergely okleveles posztulátor beszélt a boldoggáavatási eljárásról. Bódi Mária Magdolna szenttéavatási eljárása 1945. augusztus 1-jén kezdődött, Mindszenty József, akkor még veszprémi püspök indította el. Hihetetlenül gazdag tanúvallomási anyag őrzi halálának és vértanúságának hírét. 1950-ben lezajlott az utolsó tanúmeghallgatás, az akkori egyházüldöző hatalom azonban ellehetetlenítette az eljárás folytatását. A rendszerváltás után Szendi József veszprémi püspök folytatta az eljárást, hiszen Litér és az egyházmegye hívei megőrizték Magdi emlékét a kommunizmus évtizedei alatt is. Óriási áldás volt az ügy számára, hogy a kommunizmus idején elrejtett és elveszettnek hitt eredeti akták 2010 telén előkerültek a Szent Mihály-plébánia felújításakor. Az új törvényeknek megfelelően Márfi Gyula érsek indította meg a jelenlegi eljárást, amelynek egyházmegyei szakasza Szent II. János Pál ünnepén lezárult. Ez azért különleges, mert ő volt az, aki kiadta azt a törvénykönyvet, amely a jelenlegi szenttéavatási eljárásokat szabályozza.

Az ünnepség keretében Keresztes János színművész a Bódi Mária Magdolna – ahogyan én látom című pályázatra érkezett alkotásokból olvasott fel.

Az ünnepre a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ munkatársai – a tavalyi, a vértanúság 70. évfordulóján készült tárlat alapján – készítették el a Magdi életét és tiszteletét ismertető anyagot, amelyet pár hétig a bazilikában, majd a tervek szerint vándorkiállításként a főegyházmegye különböző templomaiban és intézményeiben fognak bemutatni.

A Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét Márfi Gyula érsek celebrálta paptestvéreivel. A szentmise kezdetén köszönetet mondott Seregély István nyugalmazott egri érseknek – aki sajnos nem tudott jelen lenni – mint a boldoggá avatás legfőbb szorgalmazójának és támogatójának.

Az evangélium elhangzása után az eljárási bizottság tagjai – Szakács Péter tapolcai plébános, Tál Zoltán keszthelyi plébános, Munkácsi János diakónus és Hardi Mózes Lajos, az ügy posztulátora – az oltárnál újból ünnepélyes esküt tettek.

Márfi Gyula homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy különösen örvendetes az, hogy Bódi Mária Magdolna világi hívő volt, gyári munkáslány. Feltűnően kevés világi embert avatott és avat szentté az egyház, pedig szükségünk van rájuk is; Magdi személyében a munkás emberek és a fiatalok is példaképet találhatnak.

Magdi élete önmagában is egy csoda volt. Nagyon sanyarú körülmények között nőtt fel. Édesapja egyáltalán nem járt templomba, édesanyja is csak nagyon ritkán, igaz a templomtól többnyire nagyon távol laktak. Magdi ennek ellenére rendszeresen elment szentmisére. Az ő esetében ez valóban nagyon csodálatos dolog volt. Nagyon mély hit és nagyon mély testvéri szeretet jellemezte. Életvidám fiatal hölgy volt, akit mindenki szeretett. Kezdetben kinevették a Nitrokémia gyárban, „szentfazéknak” titulálták. Később azonban munkatársai felismerték, hogy szorgalmas, segítőkész, a munkát megbecsülő, vidám lány. Az ízléses és mértéktartó humor és vidámság hozzátartozik a keresztény élethez, ahogy hozzátartozott Magdi életéhez is.

Húszéves korában szüzességet fogadott, de nem azért, mert nem tisztelte a házasságot, hanem mert úgy érezte, neki ez a hivatása. Tisztelte a házas embereket, és nagyon sokat foglalkozott gyerekekkel és az úgynevezett DL-lányokkal (dolgozó lányokkal) – idézte fel az érsek szentbeszédében.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Bódi Mária Magdolna Krisztus tanúja volt; nemcsak a halálával, hanem az életével is tanúskodott Krisztus iránti rendkívüli szeretetéről. Ha rá gondolunk és az életét komolyan vesszük, akkor nem tudunk nem hinni Krisztusban és a Mennyei Atyában.

Márfi Gyula érsek köszönetet mondott minden hívőnek az elmondott imákért, és megköszönte mindazok munkáját, akik az eljárásban részt vettek. Külön megköszönte Szakács Péter püspöki delegátusnak, Kovács Gergely szakértőnek, okleveles posztulátornak, Varga Tibor levéltárosnak, történésznek, Munkácsi János jegyzőnek, valamint Tál Zoltán ügyésznek és Hardi Mózes Lajos posztulátornak az elvégzett munkát. Végül köszönetét fejezte ki a Bódi Mária Magdolna Alapítvány tagjainak is.

Az egyházmegyei eljárás során összegyűlt iratokat lepecsételt dobozban helyezték el az oltár előtt, a dokumentumok hamarosan Rómába kerülnek a Szentek Ügyeinek Kongregációjához.

Ima Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért

Szüzességi fogadalmával Magdolna örök hűséget esküdött neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az isten- és emberszeretetet a rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé, a gyárba. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre! Ámen.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria