Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja

Kultúra – 2013. augusztus 1., csütörtök | 16:58

Szent Alfonz 1696-ban született nápolyi nemes családból. Az ügyvédi pályára lépett. Egy perrel kapcsolatban tévedésre jött rá, és ez meggyőzte a világi dolgok hiábavalóságáról. A papi pályára lépett, hivatása lett a nép nagyarányú, rendszeres és korszerű lelki gondozása.

A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására. A népmissziók szolgálatára, a falusi nép evangelizálására társulatot szervezett: a Megváltóról elnevezett missziós papok társulatát. XIV. Benedek pápa – látva áldozatos működésüket – jóváhagyta, és redemptorista szervezet néven terjedt el.

Később engedelmességből elfogadta a püspöki kinevezést. Egyházmegyéjében minden plébánián missziót tartott, megszüntette az egyházi visszaéléseket: sokat tett a papság életszentségének és képzettségének érdekében. 79 élves korában visszamehetett szerzetébe, és azt vezette, még ágyhoz kötötten is. 91 éves korában halt meg 1787. augusztus 1-jén.

1839-ben szentté, 1871-ben egyháztanítóvá avatták. Írásai 60 kötetet tesznek ki. Legnevezetesebb műve a Theologia Moralis, melyet a gyóntatók számára írt. Ma is népszerűek az Oltáriszentség és Szűz Mária dicsőítésére írt imái.

***

Szentséglátogatás

Urunk Jézus Krisztus, Aki az emberek iránti szeretetből itt vagy, éjjel és nappal, e jósággal és szeretettel teljes Szentségben. Várod, hívod és fogadod mindazokat, akik eljönnek meglátogatni Téged. Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Imádunk semmiségünk mélyéből, és hálát adunk Neked minden eddigi kegyelemért, különösen azért, hogy e Szentségben nekünk ajándékoztad magadat, s hogy szószólónkul adtad szentséges Édesanyádat, Máriát. Köszönjük a hívást, hogy meglátogassunk ebben a templomban.

  Köszöntjük végtelenül szerető Szívedet háromszoros szándékkal: először hálát szeretnénk adni e nagy ajándékért; másodszor ellensúlyozni szeretnénk azokat a sértéseket, amelyeket ellenségeidtől kaptál e Szentségben; harmadszor e látogatással szeretnénk imádni a Föld minden pontján, ahol szentségileg jelen vagy, de nem vesznek Rólad tudomást és elhagyatott vagy.

 Jézusunk, szeretünk teljes szívünkkel. Bánjuk, hogy a múltban annyiszor megbántottuk végtelen jóságodat. Kegyelmed segítségével megígérjük, hogy többé nem fogunk megbántani; s nyomorúságunkban, úgy, ahogy vagyunk, egészen Neked szenteljük magunkat, Neked adjuk egész akaratunkat, érzelmeinket, vágyainkat és mindenünket, és lemondunk róluk.

  Mostantól fogva tégy velünk és mindenünkkel tetszésed szerint. Csak Téged keresünk és a Te szent szerelmedet; a végső állhatatosságot és a Te akaratod tökéletes teljesítését akarjuk.

  Neked ajánljuk a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, s különösen azokat, akik nagyon tisztelik az Oltáriszentséget és a Szent Szüzet. Neked ajánljuk az összes szegény bűnösöket is. Végül, drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető Szíved szándékaival, és így Veled egyesülve ajánljuk föl azokat örök Atyádnak, és kérjük Őt a te Nevedben, hogy a te szerelmedért fogadja el és teljesítse azokat.

(Források: katolikus.hu, eucharisztia.hu)

Magyar Kurír