Ma is élő forrás – 800 éve halt meg Szent Domonkos

Megszentelt élet – 2021. augusztus 7., szombat | 20:59

1221. augusztus 6-án hunyt el Bolognában a spanyol származású Guzmán Domonkos, a róla elnevezett szerzetesrend alapítója. Emlékét és máig ható jelentőségét Gerard Francisco Timoner OP, a prédikátorok rendjének legfőbb elöljárója idézte fel a Vatikáni Rádiónak adott interjúban. Vallja: „Szent Domokos nyolcszáz éve közvetít az evangélium és a világ útjai között.”

Szent Domonkos a spanyolországi Caleruegában született 1170-ben, alig tizenegy évvel Szent Ferenc születése előtt, és öt évvel korábban halt meg, mint a Poverello. Ők ketten – koldulórendjeik megalapításával – döntően befolyásolták koruk egyházát, főként a krisztusi lelkiség formálásával.

Szent Domonkos életét a Szentírás tanulmányozásának, a szegények szolgálatának és az imádságnak szentelte. Egészen fiatalon fogott hozzá tanulmányaihoz, majd Palencia városában – az éhínség okozta nyomorúságtól és szenvedéstől megrendülve – eladta könyveit, hogy segítsen a szegényeken. Pappá szentelése után eredeti egyházmegyéjében, Osmában a székesegyházi káptalan kanonokjává választották. Az 1200-as évek elején megalapította a Prédikátorok Rendjét – Ordo Predicatorum (OP) –, hogy az igehirdetés szolgálatán keresztül terjessze és védje a katolikus hit igazságait kora tévtanaival szemben. A rend sajátosságát Szent Tamás a „contemplata aliis tradere” képletben foglalta össze, vagyis: „az átelmélkedett és megfontolt dolgokat továbbadni másoknak”.

Szent Domonkos arcképét szászországi Boldog Jordán domonkos szerzetes így rajzolta meg: „Isten iránti buzgóságtól és természetfeletti lelkesedéstől lángolva, határtalan szeretettel és lendületes szellemi buzgalommal, az örök szegénység fogadalmával teljes mértékben szentelted magad az apostolkodás szolgálatának és az evangélium hirdetésének.”

Ötvenegy éves korában, szolgálatának terhétől felemésztve lobbant el Domonkos élete lángja Itália első egyetemének városában, Bolognában, a domonkosok ottani rendházában. Halála után tizenhárom évvel IX. Gergely pápa avatta szentté 1234. július 3-án. Sírja a bolognai Szent Domonkos-bazilikában máig fontos zarándokhely.

Itt, ebben a bazilikában mutatott be szentmisét augusztus 4-én Matteo Maria Zuppi bolognai bíboros a domonkos rendalapító halálának nyolcadik centenáriuma alkalmából, melyen a Fülöp-szigeteki származású Gerard Francisco Timoner, a domonkos rend generálisa is koncelebrált, és ő mondta a homíliát.

Ferenc pápa a rendünkhöz írt levelében, Szent Domonkos mennyei születésnapjára emlékezve, a neki tulajdonított címek közül „praedicator gratiae”-nak, a „kegyelem prédikátorá”-nak nevezte Domonkost – emlékeztetett a generális. – Ez a kegyelem összhangban áll a Szent Domonkos által alapított rend karizmájával és eredeti küldetésével. Az „igehirdetés kegyelme” és a „kegyelem hirdetése” a mi adományunk az Egyház számára. Isten teremtetlen kegyelmét hirdetjük, Istenét, aki odaadta magát az emberiségnek. E karizma és küldetés művelésével és megosztásával Domonkos az Egyház valódi világossága lett. A mostani nehéz időkben, amikor az emberek elveszítik a reményt, Szent Domonkos egy csodálatos reményt kínál fel a világnak és az Egyháznak.

Ma a domonkosok mintegy ötezren élnek szerte a világon nyolcvan országban. A domonkos rend családjához tartoznak a szemlélődő és az apostolkodásban részt vevő domonkos szerzetesnővérek is. A rend jeles tagjai közé tartozik Aquinói Szent Tamás és Francisco de Vitoria, a nemzetközi jog egyik atyja. A Szent Domonkos nyomában járó út az evangélium és a világ útjai között halad – hangsúlyozta Gerard Francisco Timoner OP generális a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva.

Rámutatott: Szent Domonkos „időtlen” szent. Azt gondolhatnánk, hogy ő egy középkori szent, pedig valójában ő egy „klasszikus, időtlen szent”, de nem azért, mintha a történelem viszontagságain kívül élt volna. Azért „időtlen” szent, mert műve a történelem minden pillanatában jelentőségteljes eseménnyé válik. Pontosan 300 évvel Domonkos halála után Loyolai Ignác elolvasta Szent Ferenc és Szent Domonkos életrajzát és megtapasztalta a megtérés kegyelmét. Ha Domonkos megihlette azt az embert, aki több száz évvel utána élt, és segítette őt abban, hogy szentté váljon, akkor számunkra is inspirációs forrás lehet ma is.

Szent Domonkos lelki példája széles körben hatott. Gondoljunk csak Aquinói Szent Tamásra, aki egész életét a tanulmányoknak szentelte, hogy az Egyházat szolgálja a filozófia és a teológia segítségével. De Domonkos nyomában jártak Sziénai Szent Katalin, Porres Szent Márton, Limai Szent Róza is, akik Krisztus irgalmát hirdették és szolgáltak. Domonkos követői között találjuk Fran Angelicót, az angyali festőt, aki festményeivel tanított Krisztus szeretetére. A domonkos család házi szentjei között van Árpád-házi Szent Margit, aki a nagy tatárdúlás után életét a Nyulak szigetén engesztelésképpen ajánlotta fel hazájáért, így töltve be édesapja, IV. Béla király rendelését, aki őt még anyja méhében az Istennek ajánlotta.

Urunk Istenünk, légy áldott domonkosrendi fiaidért és lányaidért! Tartsd meg a rend mostani tagjait szent szolgálatodban és gyarapítsd a meghívottak körét nagy fiad, Szent Domonkos nyomdokain. Ámen.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: iec2020.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria