Magyarok Nagyasszonya-búcsút ünnepeltek a nyíregyházi székesegyházban

Hazai – 2019. október 12., szombat | 13:00

Templombúcsút tartottak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban október 8-án. Az ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát volt. Koncelebráltak Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint a társszékesegyház papjai.

Hortobágyi T. Cirill szentbeszédében emlékeztetett: Vaszary Kolos egykori pannonhalmi főapát, esztergomi érsek kérésére XIII. Leó pápa a magyar nemzet számára 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára, amit Szent X. Piusz pápa helyezett október 8-ra.

A főapát a Szűzanyáról elmélkedve rámutatott, hogy az életünkben a hit akkor lesz erős, akkor marad meg, ha bizalmas, élő kapcsolatban maradunk Istennel, ahogyan Mária is tette, aki először is azért tudott hitből élni, mert észrevette, felismerte, meghallotta Isten neki szóló üzenetét, és tudta, mit vár tőle az Úr.

Hogyan tett szert erre a tudásra? Istennel való történetének kezdetén az angyal megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled... Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél” (Lk 1,28.30). Mária pedig el-elgondolkodott az angyal szavain, és szívében összerakta. Isten igéje a fejéből a szívébe került. Miközben meditálva forgatta, időzött mellette, talán nem is értette, de elfogadta. Átadta önmagát, testét-lelkét, teljes lényét, a méhét is Isten igéjének, így került áldott állapotba. Később is, egész élete során felidézte e szívébe vésett szavakat, vagyis bizalmas, élő kapcsolatban maradt Istennel – hangsúlyozta prédikációjában a pannonhalmi főapát.

Majd emlékeztetett arra, hog Jézus, amikor a tömegből így szólították meg: „Boldog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok az emlők, amelyek tápláltak!” (Lk 11,27), azt válaszolta: „Még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják és megtartják” (Lk 11,28).

Mi, akik hallgatjuk és megtartjuk Isten igéjét, ugyanolyan boldogok lehetünk – mutatott rá a szónok. – Isten igéjét a szívünkben összerakni, életünk eseményeit kiértékelni lelki fejlődésünk Máriától tanult nagy lehetősége. Ha ezzel a lelkülettel közelítünk a megpróbáltatásokhoz, tragédiákhoz – amelyek elérhetnek bennünket –, boldogok lehetünk. Isten nem azt ígérte, hogy nem lesznek gondjaink, ha hiszünk benne, hanem azt, hogy velünk lesz a bajban.

Ma, Magyarok Nagyasszonya ünnepén úgy áll előttünk a Szent Szűz mint a beteljesedett életű megváltott ember, aki egész élete eseményeiben Isten igéjét a szívében összerakta, és a bajban, tragédiában is megtapasztalta, hogy Isten vele van – fogalmazott Hortobágyi Cirill. – A történelmet alakítani nemcsak a nagy tettekkel lehet, hanem hitből, bizalmas, mély istenkapcsolatból fakadó mindennapos vállalásokkal. Erről beszél nekünk Magyarok Nagyasszonya ünnepe. A mai nap üzenete mindannyiunk számára: hitből fakadóan vállalni, ott maradni, igent mondani. Így minden ember vállalása nyomán formálódik a történelem. Szükség van a hétköznapok hűségére. 

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát teljes szentbeszédét elolvashatják ITT.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria