Magyarok Nagyasszonya ünnepének előestéjén indult katekézissorozat Győrben

Hazai – 2019. október 10., csütörtök | 12:03

Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be Boldog Apor Vilmos vértanú püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban október 7-én, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepének előestéjén. A szertartás egyben a székesegyházban induló katekézissorozat első alkalma is volt.

Böcskei Győző plébános kezdeményezésére az elkövetkező időszakban minden hónap első hétfőjén katekézissorozatot hallhatnak azok a hívek, akik részt vesznek az Apor püspök tiszteletére felajánlott szentmisén a Győri Egyházmegye főtemplomában.

A sorozat nyitóalkalmának, az október 7-i főpásztori szentmisének témája ez volt: a Mária-tisztelet a pap életében.

Veres András megyéspüspök prédikációjának elején a Mária-tisztelet kétféle, természetes és természetfölötti, üdvösségtörténeti alapjára világított rá: természetes abban az értelemben, ahogy édesanyánkat is köszöntjük az ünnepek alkalmával, természetfölötti pedig azért, mert Máriában tiszteljük azt, aki hordozta és világra hozta Isten Fiát, a Megváltót. Jézus a Szűzanyát égi édesanyánkul rendelte, ezért közbenjárónkként és pártfogónkként is tiszteljük őt.

Miként a Szűzanya, úgy a pap is Isten választottja és küldötte. Nem lehet hiteles papi szolgálatot végezni a Szűzanyáéhoz hasonló odaadás nélkül – hangsúlyozta a püspök. – A Szűzanyától tanulhatjuk meg mindnyájan, a lelkipásztorok különös módon is, a hivatáshoz szükséges erényeket, az alázatot, a szelídséget, a tisztaságot, a hűséget, az áldozatvállalást és a törődést.

Apor Vilmos püspök az anyaság és a női méltóság védelmében vállalta a vértanúságot. A Szentírás tanúsága szerint anyának lenni a legnagyobb boldogság a földön. Ma sajnos sokan megvetően nyilatkoznak az anyaságról. Pázmány Péter arra figyelmeztet, hogy csak annak a népnek van jövője, amelynek vannak áldozatos szívű édesanyái. Tehát ma is nagy szükség van édesanyákra, akik örömmel vállalják Istentől rendelt hivatásukat, akik egy időre akár szakmájuktól is készek elszakadni gyermekükért. Tudjuk, anyának lenni áldozatot is jelent. Minden ember életében meghatározó szerepe van az édesanyáknak, a papok életében sincs ez másként – emelte ki a főpásztor.

A kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy a férfi és a nő egyenlő méltósággal rendelkezik. Krisztus előtt a nő a legtöbb társadalomban a férfi szolgálója volt. Sajnálatos módon erre napjainkban is van példa: amikor tárgyiasítják, élvezeti cikké alacsonyítják a női nemet.

A kereszténység éppen a Szűzanyában, az ő tisztelete által felmagasztalja a női nemet. Hálásnak kell lennünk az édesanyákért, akiknek hitéből, szeretetéből lettünk azzá, akik vagyunk. Hála azoknak a nőknek, akiknek életükben is kirajzolódik Szűz Mária képe.

Veres András felhívta a figyelmet arra is, hogy azokról a nőkről sem feledkezhetünk el, akik szerzetesként követik Krisztust. A kereszténység kétezer éves története bőséggel szolgáltat példát arra, hogy a szerzetesnők által mennyit gazdagodott és gazdagodik életünk ma is, bárhol is legyenek jelen: iskolában, kórházban vagy a klauzúra zárt, imádságos közösségében.

Hála és öröm ébred lelkünkben égi Édesanyánk, a Szűzanya iránt, aki vallásosságunkat szebbé, meghittebbé teszi, s ugyanakkor a Krisztussal való kapcsolatunkban is meghatározó szereppel bír. Adja Isten, hogy a Szűzanya tisztelete által mindnyájan közelebb kerüljünk az Úrhoz! – zárta elmélkedését a főpásztor.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria