Magyarul is megjelenik az Amoris laetitia

Kultúra – 2016. július 5., kedd | 14:29

A Szent István Társulat gondozásában július 6-án magyarul is megjelenik Ferenc pápa „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdítása a családban megélt szeretet öröméről – tájékoztatta szerkesztőségünket Farkas Olivér, a kiadó igazgatója.

Az elmúlt évekre visszatekintve ezt a pápai megnyilatkozást kísérte a világ közvéleménye részéről a legnagyobb érdeklődés, s mivel a téma szinte minden megkeresztelt embert érint valamilyen formában, ennek magyarországi megjelenését előzte meg a legnagyobb várakozás – hangsúlyozta az igazgató.

A püspöki szinódus 2014-ben és 2015-ben tartott ülésszakai ugyanis őszinte nyíltsággal és bátorsággal felszínre hozták azokat az időszerű kérdéseket, amelyek a Szent II. János Pál pápa által 1981-ben írt Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítás, majd a család 1994-ben meghirdetett nemzetközi éve óta felszínre kerültek az egyházban. A házasság és a család intézményéről szóló katolikus tanítás ugyan kétezer éve alapjában változatlan, ám az „Ecclesia semper reformanda” (Az egyház mindig megújulásra szorul) jegyében a Tanítóhivatal folyamatosan vizsgálja az idők jeleit és reflektál az új kihívásokra. A világ minden tájáról egybegyűlt főpásztorok ezért a 2015 októberében megjelent szinódusi zárójelentésben összegezték a kultúrákon és kontinenseken átívelő problémákat, azzal a kéréssel, hogy a Szentatya jó pásztorként mutasson utat ezekben Isten népének. Ferenc pápa a buzdítás 2. pontjában így reflektál erre: „…a fölvetett témák összetettsége megmutatta, hogy szabadon folytatnunk kell néhány tanbeli, erkölcsi, lelkiségi és lelkipásztori kérdés elmélyítését. A lelkipásztorok és teológusok reflexiója, amennyiben hűséges az Egyházhoz, tisztességes, valósághű és kreatív; segít majd bennünket a világosabb tájékozódásban. A médiában vagy a sajtóban – de még az Egyház szolgái között is – megjelenő viták a mindent kellő megfontolás vagy alap nélkül megváltoztatni akaró féktelen vágytól egészen addig a magatartásig mennek, amely mindent általános szabályozás vagy néhány teológiai megfontolásból levont túlzó következtetés révén szándékozik megoldani.”

E belső lelki megfontolás nyomán született az Amoris laetitia, amely elsősorban lelkipásztori szempontok mentén haladva megerősíti az evangéliumi tanítás változhatatlanságát, ugyanakkor a szeretet és az irgalmasság szellemében önvizsgálatra, a testvéri odafigyelés fontosságára, az önhibájukon kívül reménytelenségbe süllyedt házasfelek és családtagok segítésére bátorítja a püspököket, a lelkipásztorokat és minden katolikus hívőt, hiszen – ahogy a Szentatya a buzdítás 1. pontjában írja – „A házasság válságának számos jele ellenére a család utáni vágy továbbra is eleven, és ösztönzi az Egyházat, főként a fiatalok között. E vágy válaszaként a családra vonatkozó keresztény üzenet valóban örömhír.”

A kiadó hisz abban, hogy a családok, az emberek otthonai között jelen lévő egyház, a plébánia tudja legjobban és legeredményesebben ezt a szeretet öröméről szóló pápai dokumentumot a családok számára fontossá tenni, annak jelentőségét hirdetni és hozzájuk eljuttatni – emelte ki a plébániákra eljuttatott ismertetőjében Farkas Olivér, hozzátéve, hogy ezért nekik a szokásosnál nagyobb kedvezményt fognak biztosítani.

A dokumentum Diós István atya fordításában, Török Csaba szaklektori munkája nyomán 6000 példányban jelenik meg. Terjedelme 208 oldal, ára 1500 forint. Csütörtöktől kapható a Stephanus Könyvesházban (Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos utca 1.), ezt követően pedig egyéb könyvesboltokban is.

Forrás és fotó: Szent István Társulat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria