Marton Zsolt püspök megáldotta a Nógrád megyei Kisecset felújított templomát

Hazai – 2021. november 29., hétfő | 17:16

November 28-án, advent első vasárnapján délelőtt a Rétsági járáshoz tartozó, festői fekvésű Kisecset ünnepi díszben, énekszóval fogadta Marton Zsolt váci megyéspüspököt, aki a több éven át zajló teljes felújítás után, főpapi szentmise keretében megáldotta a Nógrád megyei község 250 éves templomát.

Ipolyi Károly plébános a szentmise bevezetőjében megköszönte a Váci Egyházmegyének az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) nyújtotta támogatás nagy szakértelemmel megvalósult felhasználását, a község polgármestere és a lakosság áldozatos segítségét. A Szent Imre herceg tiszteletére szentelt barokk stílusú, 1773-ban épült templom főoltárképe is teljesen megújult.

Pálos Frigyes, a Váci Egyházmegye 2019-ben elhunyt tudós művészettörténész prépost-kanonokja már évekkel ezelőtt megkérte Somos Éva festő-restaurátor művészt a teljesen átfestett oltárkép megtisztítására.

Ekkor előtűnt a Szent Imre szüzességi fogadalmát ábrázoló festmény, Zigány Hedvig (1870–1932) jeles festőművészünk 1906-ban készült színvonalas alkotása, amelyhez Pálos Frigyes kérésére Somos Gyula festőművész két kísérőképet festett, balról Szent István királyt, amint Szent Gellért püspök által ihletve írja fia számára az intelmeit, jobbról pedig Boldog Gizella királynét, aki Szent Adalbert püspök útmutatása szerint készíti a koronázási palástot 1031-ben.

Az így megjelenített háromrészes pompás oltárkép az első magyar szent családot állítja a kisecseti hívek elé. Erre utalt Marton Zsolt püspök is a szentbeszédében.

A magas művészi értéket képviselő festői alkotás jelentősen növeli a 250 éves templom és környéke hírnevét, úgy tűnik, máris elkezdtek a településre költözni, letelepedni az egészséges környezetre vágyók.

Az ünnepséget a község lakosságának három generációját képviselő szavalók zárták, akik Reményik Sándor Templom és iskola című versét szívből jövő átéléssel adták elő, kiemelve: „Ne hagyjátok a templomot, / a templomot s az iskolát!”

A férfikórus karzatról hangzó örvendező énekei, végigkísérve a szentmisét, jelezték a község lelki újjászületését a megújult templomban.

Az ünnepségre a környékről és távolabbról, Vácról és Budapestről is érkeztek vendégek, akik a kisecseti polgármesteri hivatalban és a művelődési házban – a szívélyes vendéglátás mellett – fotókiállításon tekinthették meg a templom teljes felújításának, a tető- és födémcserének, a padlózat megújításának hatalmas munkáját.

Szöveg: Prokopp Mária (Ipolyi Károly plébános bevezetője alapján)

Fotó: Pribelszki Tamás, Kisecset polgármestere; Somos Éva (Somos Gyula festményei)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria