A marxista felszabadítási teológia összeegyeztethetetlen a keresztény hittel

Kitekintő – 2009. december 8., kedd | 12:55

A marxista felszabadítás teológiájának veszélyeire, főleg a keresztény közösségekkel kapcsolatos súlyos következményeire hívta fel a figyelmet XVI. Benedek pápa a brazil püspökökkel történt szombati találkozóján.

A pápa emlékeztetett, hogy augusztusban volt a 25. évfordulója a Libertatis nuntius című dokumentum megjelentetésének, amelyben a Hittani Kongregáció állást foglalt a felszabadítás teológiájával kapcsolatban. Ebben különösen is figyelmeztettek a marxizmusból átvett állítások és módszerek veszélyeire.

A pápa felhívta a figyelmet a marxista felszabadítás teológiája által ejtett látható és láthatatlan sebekre: a lázadásra, a megosztottságra, a nézetkülönbségekre, a bűnre és az anarchiára, amelyek még mindig érezhetőek az e felfogás által megfertőzött egyházmegyékben. Ezért XVI. Benedek azt ajánlotta mindazoknak, akik szimpatizálnak a hamis felszabadítási teológiával, hogy olvassák újra a Libertatis nuntiust – írja a CNA.

A Szentatya emlékeztetett II. János Pál Fides et Ratio kezdetű enciklikájára, amelyben elődje figyelmeztet: „A hit legfőbb szabálya a Szent Hagyomány, a Szentírás és az egyházi Tanítóhivatal egységéből származik, melyeket a Szentlélek oly szorosan összekapcsolt, hogy a három közül egy sem állhat meg a másik kettő nélkül”  [75].

A Libertatis nuntius instrukciót 1984. augusztus 6-án adták ki, mely: „figyelmeztetni kívánja a lelkipásztorokat, teológusokat és valamennyi hívő embert azokra az eltévelyedésekre és eltévelyedési lehetőségekre, amelyek veszélyeztetik a keresztény hitet és keresztény életformát a felszabadítás teológiájának bizonyos formái révén, amelyek elégtelen kritikai megfontolás folytán különböző marxista eszmei áramlatok fogalmaihoz folyamodnak.” [a dokumentum tartalmának pontatlan leírása miatt, a cikk bekezdését, a kongregáció dokumentumának az előszavából vett pontos idézettel javítottuk, cseréltük – a Szerk., 2018. június 8.]. Elfogadása elkerülhetetlenül a szegénység ügyének elárulásához vezet; a valóság marxista szemléletű elemzése olyan álláspont elfogadására ösztönöz, ami összeegyeztethetetlen a keresztény hittel.

Magyar Kurír