Megáldották az új dömsödi templomot

Hazai – 2019. december 3., kedd | 12:01

Az újonnan épült száz férőhelyes dömsödi Szent Márton-templomot Krisztus Király vasárnapján, november 24-én áldotta meg ünnepi szentmise keretében Varga Lajos váci segédpüspök. A szentmisén koncelebrált Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára.

Az épület a templomtéren kívül sekrestyét, plébániai irodát és egy – teakonyhával is felszerelt – közösségi helyiséget foglal magában. Az U alakú épület belső udvart ölel közre, tornyában helyet kaptak az udvari haranglábról közel száz éve misére hívó harangok is.

Az ünnepi eseményen Nemeskürti Ferenc esperes-plébános köszöntötte a megjelenteket. Beszédében Bencze István polgármester a templomépítés fontosságát, a keresztény értékek megőrzését hangsúlyozta. Pánczél Károly országgyűlési képviselő Salamon könyvét idézve, az időszerűséget hangsúlyozva szólt a jól végzett munka gyümölcséről.

A szentmise főcelebránsa, Varga Lajos segédpüspök Krisztus Király ünnepe kapcsán az egyházi év lezárásáról és az adventről beszélt, mely az ige megtestesülésének titkára és Krisztus második eljövetelének várására irányítja figyelmünket.

Krisztus királyságával kapcsolatosan a szónok kiemelte: az üdvözítő Jézus Krisztus már a teremtésnél is jelen volt. Örökké létező, aki benne foglaltatik a Szentháromságban. Krisztus a királyságra jogosultságot kapott, hatalmát beiktatással szerezte. Beiktatása szenvedésével kezdődik, koronája a töviskorona, trónra emelése a két lator tanú jelenlétében való keresztre feszítéssel történik meg. A kereszt egyben királyságának a jelképe is – a krisztusi trón.

A szentmisében jelenvalóvá váló Krisztus e keresztáldozat által lett az egyetlen örök áldozat. Ma is így adja magát áldozatul Jézus az eucharisztiában – hangzott el a váci segéspüspök homíliájában.

Az Egyház alatt a hívők közösségét értjük, amely tértől és időtől függetlenül Jézus Krisztus teste. Feje maga Jézus, a hívők a test tagjai, így az Egyházat Krisztus vezeti, ő a király, felette nem áll senki – fogalmazott Varga Lajos püspök. – Az okos, bölcs ember elismeri Krisztus uralmát, mindenhatóságát, hogy ő a mindenség királya – mondta a szónok. Szentbeszédében kitért a pápa mint látható egyházi vezető szerepére is.

A templom a használattal válik szakrális hellyé – mondta a templom megáldása, szentelt vízzel való meghintése során Varga Lajos püspök.

Szöveg: Bölönyi Gabriella

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Dobos Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria