Megáldották a gyöngyösi Szent Bertalan-templom toronysisakjait

Hazai – 2019. október 16., szerda | 16:48

Megáldották a gyöngyösi Szent Bertalan-templom most elkészült toronysisakjait október 14-én. Az eredeti konstrukció még az 1917-es nagy tűzvészben semmisült meg. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

A korabeli újjáépítést követően a vaskos tornyokat egyszerű sátortető fedte. 2018 tavaszán újult meg a szerkezet, amely így a több mint száz évvel ezelőtti formáját kapta vissza.

A szertartás elején a főpásztor Isten áldását kérte mindazokra, akik a felújítást segítették. Az egri érsek szentbeszédében igazi örömünnepnek nevezte a napot, amikor hálát adhatunk Istennek azért, hogy valamit sikerült befejeznünk, mindannyiunk közös örömére. A templom falán galamb képében ábrázolt Szentlélekre utalva kiemelte: a Lélek az, aki bennünket közösségé tesz, ő segít felismerni, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az evangéliumban a szamaritánus asszony Jézust kérdezi arról, hogy hol kell imádni az Istent, a hegyen vagy Jeruzsálemben, a templomépítő Salamon király kérdése is visszhangra talál. Lehetséges, hogy a Földön lakik az Isten? Ezek a kérdések azóta is foglalkoztatják az embert. A nem hívők nem értik, hogy miért a templomban imádjuk Istent, azt hiszik, hogy ez valamiféle pogányságra hajló rítus. A templomban őrizzük Krisztus Szent Testét, s erre külön is emlékeztet a Nemzetközi Eucahrisztikus Kongresszusra való készület. Ebben a templomban nemcsak imádkozunk, hanem egyúttal Isten lakhelyeként is számon tartjuk. Neki tesszük széppé, az Ő dicsőségére. Tornyokat emelünk, melyek emlékeztetnek arra, hogy a mi utunk fölfelé vezet, az Istenhez.

Jézus válasza az, hogy eljön az idő, amikor nem lesz fontos a hely. E titokzatos szavak értelmére a Jelenések könyvében lehet megtalálni a megoldást. Egy új teremtés vette kezdetét Krisztus feltámadásával, s ennek keresztségünk folytán mi is részesei lehetünk, mert napról napra meghívást kapunk életünk megújítására. A keresztényeknek kettős állampolgársága van, egyfelől a nemzet állampolgáraként, másrészt Isten országának vagyunk polgárai, s így alkotunk közösséget. Az a kívánságunk, hogy sugározzon innen, a templomból is Isten szeretete az egész városra, a hívek pedig vigyék magukkal mindenhová Isten szeretetét. A két torony, mely messziről látszik, szimbóluma a városnak, hívogatja szelíden az itt élőket Isten imádására. De nem csupán az imádság háza, mely sosem üres, mert a kenyér színe alatt ott van közöttünk Krisztus.

„Ez a mai nap egy alkalom arra, hogy azok is érezzék meghívottságukat, akik nincsenek Isten közelségében. Bárcsak ez a két torony felrázná azok lelkiismeretét, akik távol kerültek, de a lelkük mélyén keresik Őt! Mert az Isten is keresi az embert, nemcsak a templombajárók üdvösségét akarja, hanem minden emberét. A város lelki megújulása szempontjából is nagy jelentősége van ennek és a többi templomnak is. Aki Krisztust beengedi életébe, nem veszít el semmit, vele kitárulnak az élet kapui” – zárta homíliáját a főpásztor.

A szentmisén Balog Gyula, a templom plébánosa köszönetet mondott azoknak, akik segítették az ügyet.

Az ünnepségen jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki úgy fogalmazott: az állam tartozott ezzel a városnak, mindenki megtette a magáét az ügyben, a kormány forrásokat biztosított, uniós forrásokat használtak fel, s a város és az egyház is jelentősen hozzájárult a beruházáshoz, ami összesen 330 millió forintba került.

A déli toronyban egy látványlift is helyet kapott, így a templom a helyi turizmust is erősíti majd.

Forrás: Tveger.hu/Bérczessy András

Fotó: Egri Főegyházmegye; Komka Péter/MTI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria