Megáldották a remény harangját Szent Rita városában

Kitekintő – 2019. szeptember 22., vasárnap | 16:17

Szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján új harangot áldottak meg a három évvel ezelőtt földrengés által sújtott olaszországi Cascia városában, a Sarlós Boldogasszony-plébánián.

Renato Boccardo érsek, Spoleto-Norcia főpásztora a következő szavakkal áldotta meg a remény harangját, amelyet a Brescia megyei Castenedolo város Szent Bertalan-plébániájának közössége ajándékozott a casciai plébánia híveinek:

„Urunk, áldd meg ezt a neked szentelt új harangot. Add, hogy családod tagjai, amikor hallják hívó hangját, fordítsák feléd szívüket és osztozva a testvérek örömében és gyászában gyűljenek össze otthonodban, hogy ott érezzék Krisztus jelenlétét, meghallgassák szavadat és Szentlelked kegyelmébe vetett gyermeki bizalommal megnyíljanak neked.”

A sok hívőt vonzó szertartásra a plébániai közösségi központ kertjében került sor, amelyet az érsek által bemutatott koncelebrált szentmise követett. A plébános, Renzo Persiani és Mario De Carolis polgármester köszöntötték az ajándékozó város, Castenedolo küldöttségét, amelyet a helyi plébános, Tino Decca és polgármesterük, Pier Luigi Bianchini vezetett.

Pier Luigi Bianchini beszédében felidézte a harangajándékozás történetét. 2016. augusztus 24-én, amikor nagy erejű földrengés rázta meg Közép-Olaszországot, a városka lakói éppen védőszentjüket, Szent Bertalant ünnepelték. A hír hallatára azonnal elhatározták, hogy kifejezik közelségüket és szolidaritásukat Casciának, a nagy tisztelettel körülvett Szent Rita városának lakossága iránt. Castenedolo hívei körében megszületett az ötlet, hogy egy bronzharangot ajándékoznak a casciai plébániának.

A harangra rávésték a bresciai szentek nevét, akik közül kiemelkedik a megye szülötte, Szent VI. Pál pápa. De olvasható a harangon a Ferenc pápa számára olyan kedves Csomóoldó Boldogasszony neve is.

Ez a harang legyen Cascia számára a reménység himnusza, egy bronzból készült dokumentum, amely arra emlékezteti az embereket, hogy minden lehetséges a magukat Istenre bízók számára. A harangot a dél-olaszországi Agnone híres műhelye, a Marinelli öntöde készítette el, amely több mint ezer éves múltra tekint vissza – emlékeztetett a polgármester.

Boccardo érsek a tékozló fiúról szóló vasárnapi evangéliumi szakaszt magyarázva kifejtette: mint ahogy az apa minden nap háza küszöbén várta fia visszatérését, Isten is minden nap várja, hogy visszatérjünk hozzá, nem csak valamilyen nagy tragédiát követően. A mi feladatunk, hogy napjainkat az igaz és az igazság konkrét gesztusaival töltsük meg.

A Fájdalmas Szűzanya emléknapján az érsek utalt rá, hogy Jézus a kereszten minden hívőnek odaajándékozta Anyját. Jelenléte közöttünk Isten irántunk való gondoskodásának a jele. A szolidaritás gesztusai, amelyeknek Cascia lakói tanúi lehettek ezekben az években és amelyeknek jelképe ez a harang, Isten törődését fejezik ki. Isten nem felejt el bennünket – hangsúlyozta a főpásztor. – Az az érzés, hogy sokan szeretnek minket, gazdagságot jelent a földrengés által megsebzett földünk számára. A politikusok csak választási kampány idején beszélnek a földrengésről, a tömegkommunikációs eszközök az évfordulókon emlékeznek meg róla. A mi valódi erőnk az, hogy északtól délig olyan sok olasz település lakói mellettünk állnak szeretetükkel és életben tartják reményünket.

Boccardo érsek köszönetét fejezte ki Castenedolo lakosságának, amely lehetővé tette, hogy a casciai plébánián ismét megszólaljon három év után a harang szava: minden nap emlékeztetni fog rá, hogy Isten hív bennünket, gondol ránk és sugallja, hogy hogyan legyünk jelen a világban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria