Megjelent a Praeconia liturgikus szakfolyóirat legújabb száma

Kultúra – 2019. május 18., szombat | 17:38

Megjelent a „Praeconia” című magyar liturgikus szakfolyóirat 2019. évi első száma. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, egyetemi tanár ajánlóját olvashatják.

Megjelent a Praeconia című liturgikus szakfolyóirat legújabb száma, melynek főszerkesztője immár tíz éve Pákozdi István, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola liturgika tanára. Most is egy tematikus számot vehet kezébe a kedves olvasó. A tanulmányok fő témája: esztétika és ünnepek.

A tanulmányok többsége nemcsak hasznos olvasmány, hanem a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületet is segítheti. Kiemelten is H. U. von Balthasar: A liturgia méltósága, A. Poschmann: Az esztétikus liturgiáért, valamint P. Steiner: Kereszt a liturgikus tér közepén című írásai.

A XI. rendes püspöki szinódus (2005) és XVI. Benedek pápa ismételten szólt az „ünneplés művészetének” fontosságáról. Ugyanis az első feltétel, mellyel elősegíthetjük Isten népének a szent szertartásban való részvételét, magának a szertartásnak a megfelelő végzése. Az „ars celebrandi az actuosa participatio legjobb feltétele” (Sacramentum Caritatis, 38). Nyilvánvaló, hogy az Eucharisztia megünneplése akkor lesz igazán keresztény életünknek és az Egyház életének forrása, ha megtanuljuk az ünneplés művészetét. Tulajdonképpen ennek a folyóiratnak minden száma és minden írása ebben akarja segíteni az olvasókat.

A papok számára fontos dokumentumot is találunk a XIV. évfolyam első számában. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumát a Boldogságos Szűz Máriának, mint az Egyház Anyjának az ünnepléséről. Az ünnep jelentőségét két tanulmány is érthetővé teszi számunkra.

A katolikus liturgikus élet néhány aktuális kérdésére is választ találunk ebben a folyóiratban (bevezető szavak a szentmise elején; az Ámen szerepe a misekánont lezáró doxológia végén; húsvéti népszokások és jelképek, stb.). Nem nehéz kitalálni, hogy az Elment egy liturgikus jezsuita püspök című írás Miklósházy Attila atyára emlékezik, aki a múlt esztendő végén távozott az élők sorából. Személye és könyvei a liturgikus teológiai megújulás fontosságára emlékeztetnek bennünket.

A Praeconia című liturgikus szakfolyóiratnak is ez a célja. Ezért ismételten ajánljuk a paptestvérek, a papnövendékek és a keresztény értelmiségiek figyelmébe.

Fotó: Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria