Megszépül Vál katolikus temploma

Kultúra – 2019. január 24., csütörtök | 10:45

A székesfehérvári püspökségen január 22-én aláírták a váli templom külső felújításának és környezete megújításának kivitelezési szerződését.

A mintegy 600 milliós beruházásról Spányi Antal megyéspüspök és Dózsa István püspöki vagyonkezelő adott tájékoztatást a székesfehérvári püspökségen. Az eseményen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bechtold Tamás, Vál község polgármestere, Kovács Zoltán plébános és a kivitelező cégek képviselői: Donajó Diána az ARTemisz és Szófia Építőipari Kft., valamint Borek József, a Berczel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

Spányi Antal püspök elmondta: a templom 500 milliós kormányzati támogatásból és az egyházmegye által biztosított mintegy 100 milliós támogatásból újulhat meg. A szerződés szerinti kivitelezési időkeret 12 hónap, azaz a kiviteli szerződés aláírási dátuma alapján 2020. január 21. A főpásztor ismertette a templom történetét, amely indokolttá tette, hogy a község kiemelt jelentőségű épületének renovációja megkezdődjön. „A váli római katolikus templom a hazai klasszicizmus kiemelkedő példája, Ürményi József településalakító mecénási szándékának megtestesülése, a települési léptékben meghatározó, a mai Széchenyi út tengelyére felfűzött kastély-templom-kálvária-mauzóleum együttes egyik fő eleme. 1819 és 1824 közt épült Josef Franz Engel és Franz Heine építészek tervei alapján. A templomot 1854. október 8-án szentelte fel Farkas Imre, aki ekkor már székesfehérvári megyéspüspök volt, korábban pedig váli plébános.”

Dózsa István püspöki vagyonkezelő elmondta, 2016 végén a magyar kormány hatalmas mértékű, 8,3 milliárd forint támogatást nyújtott az egyházmegyének, hogy kiemelt beruházásait ebből az összegből megvalósíthassa. Ezek a fejlesztések négy pilléren állnak: egyrészt oktatásfejlesztésre, iskolabővítésre, -korszerűsítésre, templomok felújítására, közösségi célú épületek felújítására, közösségi terek létrehozására, illetve egyházmegyei és országos jelentőségű nagy zarándokhelyek fejlesztésére szánják a befolyt összeget. Ezeknek a tizennégy különböző helyszínen megvalósuló beruházásoknak egyik helyszíne a váli templom. „Azért fontos számunkra ez a beruházás, mert ez nem pusztán egy szűk közösségnek az igénye és célja. Szolgálja egyrészt a helyi katolikus közösség életét, ugyanakkor Vál településképét is gazdagítja, hiszen a község központjában álló monumentális épületről van szó. Sőt egy komoly turisztikai beruházást is szolgál, mivel a Vál-völgyet egyre többen keresik fel, töltenek időt ezen a szép helyen.” A vagyonkezelő emellett ismertette a felújítás műszaki tartalmát is: „Maga a beruházás a templom külsejét érinti, a templom tetőfelújítása valósul meg, a vízelvezetés, a templom körüli parkosítás. Az épületen belül mosdók kialakítása, illetve az elektromos felújítás valósul meg.”

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a tájékoztatón méltatta a kormány által nyújtott támogatást, hiszen a község és az egyházmegye kereteit nyilvánvalóan meghaladja az ország hetedik legnagyobb, az egyházmegye legnagyobb templomának kezelése. „Köszönet illeti megyéspüspök urat is a támogatás kiegészítéséért, amellyel hozzájárul, hogy megmentsük az Ürményi család váli örökségét.”

Bechtold Tamás, Vál község polgármestere a helyiek köszönetét tolmácsolta a jelenlevőknek, és elmondta, hogy a környék polgármesterei a Vál-völgyet kiemelt turisztikai értéknek tartják, amihez szorosan illeszkedik a turisták által méltán látogatott hatalmas templom felújítása.

A tájékoztató zárásaként Spányi Antal megyéspüspök, valamint Donajó Diána, a kivitelező cég képviselője, az ARTemisz és Szófia Építőipari Kft. ügyvezetője aláírták a kivitelezési szerződést.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Lugosi Balázs

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria