Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat első ülésszakát

Hazai – 2021. október 20., szerda | 14:27

Október 15–16-án tartották Bárdudvarnokon az első Kaposvári Egyházmegyei Zsinat első ülésszakát. A zsinati folyamat – melyet egy hároméves előkészítő időszak előzött meg – illeszkedik a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamatba. A kétnapos esemény szentmisével vette kezdetét, amelyet Varga László megyéspüspök a zsinati folyamatért és a zsinat tagjaiért ajánlott fel.

A bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban tartott zsinati ülésszakon közel ötven pap, diakónus, szerzetesnővér és világi munkatárs vett részt a Kaposvári Egyházmegye egész területéről.

Az ülésszakot megelőző szentmise kezdetén Varga László kifejezte örömét, hogy Avilai Szent Teréz emléknapján kezdődik a zsinati ülés. – A szentek, látva az idők jeleit az egyházban és a világban, mindig önmagukat tették válasszá. Teljesen odaadták magukat. Nemcsak egyszerűen a problémákat látták és keresték a választ az idők jeleire, hanem rátették az életüket a változásra.

Ha változást szeretnénk, akkor azt magunkon kell kezdeni. Azon a területen, mely leginkább érint minket. Kinek-kinek a saját, az egyházban kijelölt helyén

– hangsúlyozta prédikációjában a megyéspüspök.

Hálát adok a Jóistennek értetek, az eddig megtett útért, és mindenért, ami előttünk van – fogalmazott a zsinatot megnyitó beszédében Varga László. – Miután elindultunk a zsinati úton, Ferenc pápa egy új szinodális utat hirdetett a világegyházban, ez a kettő most egybeesik egyházmegyénkben. A pápa beszédéből három szót emelnék ki: találkozás, meghallgatás és felismerés.

A zsinat lényege, hogy találkozzunk egymással és másokkal, meghallgassuk az embereket és egymást, majd amit felismertünk Isten akarataként, azt valósítsuk is meg.

A két napon át tartó ülésen a zsinati tagok kiscsoportokban beszélték át a négy aktuális tématerület – papi élet, megszentelt élet és Krisztus-hívők társulásai, plébániai lelkipásztorkodás, egyházmegyei szervezet – előzetesen elkészített munkadokumentumait, majd a plenáris ülésen titkos szavazással döntöttek az ezekhez tartozó, a megyéspüspök elé terjesztendő javaslatokról, rendelkezésekről.

A 2022 tavaszáig tartó időszakban még három alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai hat további tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án ünnepi szentmisével zárul majd a kaposvári székesegyházban.

A zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott, majd kihirdetett javaslatok és útmutatás az egyházmegye közösségi és lelki megújulását szolgálják.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria