Megtartották tanévnyitó értekezletüket az Egri Főegyházmegye iskolalelkészei

Hazai – 2021. október 21., csütörtök | 10:51

A 2021/22-es tanévben az Egri Főegyházmegye 55 oktatási intézményében 22 ezer óvodás és tanuló, valamint 2500 alkalmazott kezdte meg a munkát. A köznevelési és szakképző intézmények igazgatói értekezletét követően október 20-án az iskolalelkészeknek tartottak értekezletet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főépületében.

Lóczi Tamás, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke úgy fogalmazott: üzenete van annak, hogy a Líceum épületében gyűltek össze a lelkipásztorok. Köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek azért, hogy az egyetem ügyét is felkarolta. Mint fogalmazott: a tizenkét főegyházmegyei fenntartású középiskola diákjainak is lehetőséget jelent ez, a pedagógusok, lelkipásztorok pedig ráirányíthatják a fiatalok figyelmét az egyetemre. A katolikus egyetem a tanárhiány csökkentésére is megoldás lehet hosszú távon. Az elnök elmondta: az iskolák szervezésében nagyon sokan részt vettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, s ez sokat adott a közösségeknek. Ennek különös jelentősége van, mert tudjuk, hogy manapság az Egyházhoz tartozás identitása nem olyan erős, e téren is sok feladat van még.

Ternyák Csaba egri érsek beszédében rámutatott: eddig is otthon voltak az egyetemen, s most még inkább érezhető az összetartozás. A főpásztor felidézte a tanév mottóját: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!” –, mely üzenet a Kongresszus fényében az eucharisztikus Krisztust vetíti elénk. Péter utóda, a Szentatya Hősök terén elmondott homíliája olyan mély tartalmú, hogy hosszasan lehet elmélkedni rajta, értelmezni és elemezni.

„Ki vagyok?” – teszi fel a kérdést Jézus a tanítványoknak, akik élete egy részének tanúi voltak, mégsem gondolkoztak még úgy, mint ő. Jézus követségében járva, papként érdemes lelkiismeret-vizsgálatot tartani, hogy úgy gondolkodunk-e, mint ő – hívta fel a figyelmet a főpásztor. (…) Papként a pedagógusokkal is sokat kell foglalkozni, hogy megismerjék Jézus Krisztust, az ő Egyházát, hogy elérkezzenek oda, amikor csodálni tudják az ő nagyságát, és innen eljussanak Jézus követéséhez, határozott döntéssel és szabad akaratból, mely belső igényből fakad.

Pajtókné Tari Ilona, az egyetem rektora az intézmény történetét, struktúráját és képzéseit mutatta be, azt a gazdag kínálatot, amit a hagyományokra, tapasztalatokra alapoznak, kiegészítve a legkorszerűbb ismeretekkel, módszerekkel. Az intézmény két helyszínen, Egerben és Jászberényben működik, az alapító és a fenntartó szándéka szerint katolikus szellemiségben, szolgálva a város és a nemzet szellemi gyarapodását – fogalmazott a rektor. A célokról szólva úgy fogalmazott: az egyetem a pedagógusképzésben és továbbképzésben országosan meghatározó szerepet kíván betölteni, ennek jegyében komoly tudományos munka és tananyagfejlesztés folyik az intézményben.

Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettese rámutatott: a szokások megváltoztak, a fiataloknak más körülmények között, a digitális kultúrában kell hirdetni az evangéliumot. Az elmúlt évtizedben óriási lehetőségeket kapott az Egyház azzal, hogy ki tudott lépni a templom falai közül, köszönhetően a köznevelési intézmények számbeli növekedésének és az egyetem átvételének. Az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésnek nagy hagyományai vannak, ezt tovább kell vinni, ki kell bővíteni – tette hozzá.

Az értekezletet megelőző napon tartották Platthy Iván nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár kötetének bemutatóját, melyben az elmúlt 30 évben történteket foglalja össze a szerző, az állam és az egyház viszonyának alakulását illetően. A programon a lelkipásztoroknak is szólt arról a munkáról, amit a nyolcvanas évek végétől az 1997-es vatikáni szerződésig folytatott. Platthy Iván is örömét fejezte ki, hogy újra az Egyházhoz került az egyetem, melyhez személyes emlékek is fűzik, hiszen édesapja, Platthy György festőművész tanított az egri főiskolán.

Vizi János főegyházmegyei ifjúsági referens az ifjúsági régiók kialakításáról adott tájékoztatást. Mind a tíz körzet élén egy-egy lelkipásztor tevékenykedik, akiknek most a legfontosabb feladata a kapcsolatépítés. A jövőben a plébánosok munkáját segítve a közösségek épülését, megerősödését mozdítják majd elő. Ennek jó alapja lehet a katolikus intézményhálózat, és a hitoktatók révén az állami iskolákra is számítanak.

Köböl Zsolt, az Egri Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának osztályvezető-helyettese a tanév legfontosabb feladatairól szólt. Köszöntötte az új intézményeket, a tibolddaróci tagiskolát, a hangonyi és járdánházi óvodát.

Szerző: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria