Megújult a Gellért-hegyi Sziklatemplom feletti kereszt díszkivilágítása

Hazai – 2018. október 9., kedd | 12:58

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén Erdő Péter bíboros, prímás megáldotta a Gellért-hegyi kereszt új díszkivilágítását, melynek átadása az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeihez kapcsolódik.

Az átadási ünnepséget a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt Sziklatemplom búcsúja alkalmából, október 8-án, a szentmisét követően tartották.

Az ünnepi alkalmon jelen volt és beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár.

Erdő Péter bíboros az ünnepi alkalmon hangsúlyozta: öröm látni, hogy Budapesten, a városunk közepén a Duna fölé kereszt emelkedik. Ez a kereszt mostantól minden este díszkivilágításban jelenik meg, a főváros jóvoltából. A fénylő kereszt a remény jele. Krisztus föltámadása emlékeztet arra az isteni szeretetre, amely minket is örök boldogságba hív. Krisztus keresztáldozata és föltámadása itt maradt köztünk a szentmisében és az Oltáriszentségben. Táplálékunk és erőforrásunk lett. Emlékeztessen ennek a keresztnek a fénye arra, hogy az eucharisztikus világkongresszusra készülünk. Mikor meglátjuk ezt a fényt, imádkozzunk azért, hogy 2020. szeptember 13. és 20. között a nagy találkozó itt, Budapesten városunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.

A főpásztor arra kért minden katolikust szerte a világon, akik az EWTN Magyarország televízió tudósításán keresztül kapcsolódtak be az eseménybe, hogy imádkozzanak együtt az eucharisztikus kongresszusért.

Díszkivilágítás megáldása

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, világosság teremtője, minden emberi lét forrása és eredete, kérünk, tekints kegyesen szolgáidra, akik ezt a díszvilágítást készítették, és akik ezen az ünnepi alkalmon itt jelen vannak!

Templomaink külső formája, a harangok szava és a kereszt mindig olyan jelek, melyek figyelmeztetnek és hívnak minket a te dicséretedre. Add, hogy ezekhez hasonlóan, ez az újonnan elkészült díszvilágítás is, mely mostantól fogva fővárosunk ékessége, ezt a célt szolgálja, s eredményezzen az itt lakó emberekben még mélyebb hitet és odaadóbb szeretetet.

Kérünk, add, hogy a sötétségben kivilágított kereszt őrködjék az itt lakók éjszakai nyugalma felett, és hogy földi életünk végén, a világ sötétsége után eljuthassunk hozzád, a fogyhatatlan fényhez, akiben élünk, mozgunk és vagyunk.

Szentelje meg a kereszt új díszkivilágítását az Atya, ✠ a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ez a kivilágított kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ezt követően Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult diszkivilágításban fénylő keresztet.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

Versegi Beáta Mária CB az imáról írt elmélkedése ITT olvasható.

Több mint egy évtizede, 2001. augusztus 12-én adták át ünnepélyesen a pálos rend sziklatemploma fölött fél évszázad elteltével újraállított keresztet. A korábbi feszületet 1951. július 16-ára virradó éjszaka döntötték le, az új kereszt pedig pontosan a történtek 50. évfordulóján állt újra.

A gránit burkolatú feszület, amelyet akkor egy egyszerű kivilágítással is elláttak, alig egy méterrel lett kisebb a korábbinál, a geológiai viszonyok miatt azonban már egy másik sziklaszirtre állították. A gellérthegyi kereszt újraállítását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – kormányhatározat alapján – ötmillió forinttal támogatta.

Forrás és fotó: MTI

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria