Mieczys³aw Mokrzycki érsek beiktatása Lembergben

Kitekintő – 2008. november 25., kedd | 17:30

November 22-én, szombaton a lembergi Nagyboldogasszony-székesegyházban beiktatták hivatalába Mieczys³aw Mokrzycki érseket.

A Lembergi (L'viv) Főegyházmegye új vezetőjét egy évvel ezelőtt nevezte ki koadjutor érsekké XVI. Benedek pápa, és személyesen szentelte őt püspökké Rómában, az ukrajnai latin szertartású püspökök ad limina látogatásának végén.

Az ünnepi szentmise kezdetén Marian Jaworski leköszönő lembergi érsek örömének adott hangot, hogy az isteni gondviselés ilyen társadalmi változásokat engedett bekövetkezni, aminek köszönhetően most új érseket iktathatnak be hivatalába. Kifejezte köszönetét a Szentatyának, amiért szívén viseli a Lembergi érsekség sorsát, és új érseket adott neki. Minden jelenlevőt kért, imáikkal segítsék az új főpásztort.

Ivan Jurkoviè, Ukrajna apostoli nunciusa olvasta fel XVI. Benedek pápa levelét latinul. A Szentatya köszönetet mondott Marian Jaworski bíborosnak hosszú főpásztori szolgálatáért. A most 82 éves főpásztor 17 éven keresztül állt a főegyházmegye élén. A levél ukrán és lengyel nyelvű fordítását Marcjan Trofimiak lucki püspök olvasta fel.

Beszédében Mieczys³aw Mokrzycki megemlékezett II. János Pál pápáról, akinek kilenc éven át titkára volt; közvetlen közelről tanúja volt életszentségének, s jelen lehetett halála pillanatában is. Köszönetet mondott Marian Jaworski bíborosnak, „akinek gondoskodása és imája nélkül” – mint mondta – „most nem lehetnék itt.” Kifejtette programját, ez pedig püspöki jelszava, a Humilitas (alázat). „Ez az én püspöki programom és kívánságom: minden embernek szolgálni, veletek együtt megismerni Istent, szeretni őt teljes szívvel, akarata szerint élni és örökre egyesülni vele, amikor véget ér földi zarándokutunk.”

Az új érsek hálát adott az előző nemzedék hitéért, akik közül sokakat üldöztek hitükért, vagy vértanúságot szenvedtek, és akiknek köszönhetően életben maradt a lembergi egyház. Érseki szolgálatát a Kegyes Szűzanya oltalmába ajánlotta, akinek kegyképe a lembergi székesegyházban található, és akinek János Kázmér lengyel király 350 évvel ezelőtt felajánlotta koronáját és az itt élőket.

A szentmise lengyel nyelven folyt, a könyörgések magyarul, lengyelül, ukránul, németül és olaszul hangzottak el.

A szentmise végén a különböző egyházak püspökei köszöntötték az új lembergi érseket személyesen vagy üzenet útján. A közélet szereplői között Viktor Juscsenko ukrán, valamint Lech Kaczyñski lengyel köztársasági elnök is elküldte üdvözletét.

A beiktatásra Ukrajna területéről és Lengyelországból érkeztek zarándokok; Mieczys³aw Mokrzycki érsek külön köszöntötte a szülőhelyéről érkezetteket. Az ünnepségen részt vett többek között Camillo Ruini bíboros a Vatikánból, Stanis³aw Dziwisz bíboros, krakkói érsek, Józef Michalik, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, valamint az Ukrajnai Latin Szertartású Püspöki Konferencia tagjai, köztük Majnek Antal munkácsi megyéspüspök.

Pápai Zsuzsanna/Magyar Kurír