Minden adottságunk Isten ajándéka – Beöltözést, avatásokat és admissziót ünnepeltek Győrben

Hazai – 2023. november 27., hétfő | 10:27

A hagyományokhoz híven Krisztus Király ünnepét megelőző szombaton, idén november 25-én tartották – egyhetes lelkigyakorlat után – a győri Brenner János Papnevelő Intézet fontos ünnepét: püspöki szentmisében került sor a beöltözésre, a lektor- és akolitusavatásra, illetve a szentelés előtti admisszióra a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A Veres András győri megyéspüspök által celebrált szentmisén jelen voltak a szeminárium elöljárói, többen a kispapok plébánosai és lelkivezetői közül, illetve a jelöltek szülei, testvérei és barátai.

A talentumokról szóló evangéliumi rész (Mt 25,14–30) felolvasása és a jelöltek szólítása után Veres András megyéspüspök prédikációjában a jelöltekhez szólt: Aki a talentumokat adja, az Isten. A talentum a példabeszédben pénz, de átvitt értelemben képességet, tehetséget, adottságot is jelent.

A szolgák ura nem egyenlőképpen, hanem kinek-kinek rátermettsége szerint osztja szét saját vagyonát. Egyet kér, kamatoztassák a rájuk bízott összeget. Az első kettő meg is tette, hiszen tudták, ez a feladatuk. A harmadik, aki nem volt kész a szolgálatra, elásta, mert saját magával, aggodalmaival és félelmeivel volt elfoglalva.

Magunkra vonatkoztatva tudatosítanunk kell, hogy minden adottságunk Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy mások javára fordítsuk, vagyis kamatoztassuk – hangsúlyozta a főpásztor.

Amikor visszatért az úr, az első két szolga nagy örömmel ment a számadásra. A sikeres szolgálat örömmel töltötte el a szívüket.

Hatalmas változást tud végbevinni bennünk az Isten, aki meghív és alkalmassá tesz a szolgálatra. Aki két talentumot kapott, az is megduplázta a rábízott összeget. A közepes tehetségűben is Isten tevékenykedik. Akik ismerik az Urat, azok megismerik az ő szeretetét, és vágyakoznak a szolgálatára.

A hétköznapi életből vett példával a teljes önátadásra biztatta a kispapokat a főpásztor: „Mindnyájan bicikliztetek már. A nem elég keményre fújt kerékkel nehéz tekerni.”

Az isteni szolgálatra való törekvés jeleként magára öltötte a reverendát Szanyi Norbert (Pécsi Egyházmegye).

A harmadéves kispapok: Marton Balázs (Szombathelyi Egyházmegye), Mikó Gábor (Kaposvári Egyházmegye) és Szantner Tamás (Kaposvári Egyházmegye) a szentmisében lektorrá váltak.

A negyedéves kispapok közül Urbán Alexet (Nyitrai Egyházmegye), Fábián Andrást (Szombathelyi Egyházmegye) és Vida Attilát (Kaposvári Egyházmegye) akolitussá avatták.

Az ötödévesek közül Bősze Gábor, Grafl Ákos és Kovács Gábor a Győri Egyházmegyébe, Brunczvik Mátyás a Kaposvári Egyházmegyébe, Ollé Tamás a Nagyszombati Római Katolikus Egyházmegyébe nyertek admissziót.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotók: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria