Minden a kegyelem forrása lehet – Kaszap István jezsuita novíciusra emlékeztek Székesfehérváron

Hazai – 2023. március 30., csütörtök | 14:05

Kaszap István születésének 107. évfordulóján, március 25-én Spányi Antal püspök meghívására cserkésztalálkozót tartottak Székesfehérváron, mely a hitvalló jezsuita novícius tiszteletére bemutatott szentmisével zárult. Az eseményen egy 19 éves fiatal átadta a szent életű kispap közbenjárásának tulajdonított gyógyulását tanúsító dokumentumokat a boldoggá avatásáért felelős viceposztulátornak.

A cserkésznap megnyitóján Balázs Gábor csapatparancsnok köszöntötte a jelenlevőket, a kilenc cserkészcsapatot, melyek összesen több mint kétszáz fővel érkeztek az úgynevezett „regösnapra”. Kaszap István a 85-ös Zrínyi Miklós cserkészcsapat őrsvezetője volt, ezért a fehérváriak különösen odafigyelnek személyére, tisztelik őt – mondta Balázs Gábor.

A találkozót Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök nyitotta meg: „Kívánom, hogy ez a nap teljék békességben, szeretetben, örömben és megfelelő komolyságban is; hogy a Kaszap István tiszteletére tartott esti szentmisében tudjatok hálát adni, és mindenki azzal az érzéssel térjen haza, hogy megérte eljönni, közelebb került a szent életű fiatalhoz.”

Kispál György atya cserkésztiszt, országos vezetőtiszt köszönetet mondott a főpásztornak a meghívásért és a szervezőknek az egész napos rendezvényért.

Az ünnepélyes zászlófelvonáson Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, a magyarországi cserkészet egyik újraalapítója mondott imát.

Ezt követően a fiatalok különféle kézműves-foglalkozásokon vehettek részt; a Kaszap István városismereti versenyen pedig a belváros nevezetességeit is felkeresték.

A cserkésztalálkozó koncelebrált szentmisével ért véget a Prohászka-emléktemplomban, melyet Spányi Antal püspök mutatott be, Székesfehárváron szolgáló és vendég papok, Sajgó Szabolcs SJ és Koronkay Zoltán SJ viceposztulátorok koncelebrálásával.

Tóth Tamás plébános a szentmisében felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Prohászka-templom oldalán álló Kaszap-sírnál ma is helyeznek el hálatáblákat közbenjárásáért, segítségéért.

Akarsz-e meggyógyulni? – kérdezi Jézus. Ha meg akarunk gyógyulni, van rá lehetőség, hiszen sok csoda történik ma is. De van, amikor nem történik meg a várt változás, és ez is jó.

Mert akár meggyógyulunk, akár benne maradunk a betegségben, minden a kegyelem forrása lehet, és élet áradhat belőle

– fogalmazott a Prohászka-templom plébánosa.

Spányi Antal püspök szentbeszédében példaképként állította a mai fiatalok elé Kaszap Istvánt, a ciszterci diákot, a kiváló sportolót, a zrínyis cserkészt, a végzetes betegségét hittel és türelemmel viselő novíciust.

A szent életű kispap lelki békéjét, erőt sugárzó hitét érdemes követni, hiszen a ma emberének nagy szüksége van ezekre. „Kaszap Istvánt sokan tisztelik, magáénak tartja a város is, mint díszpolgárára tekint rá, odaállítja fiatalok és felnőttek elé, a város minden polgára elé – fogalmazott a főpásztor.

Sajátjuknak tekintik a cserkészek is, hiszen egy volt közülük, aki a cserkészetet komolyan vette, aki mindig hűséges volt a cserkésztörvényekhez, és felelős volt társai iránt; tudta, hogyan kell őket Isten felé vezetni.

De Isten is sajátjának tekinti Kaszap Istvánt, hiszen úgy tekintünk rá mint Isten szolgájára.”

Komolyan törekedett arra, hogy szent életet éljen. Azt akarta, hogy Isten tervei ővele valóra váljanak – emelte ki prédikációjában a megyéspüspök.

Kaszap István szeretett Istenről gondolkodni. Tudta, hogy Isten közel van hozzá, ott áll mellette. Szeretett bensőségesen, összeszedetten fohászkodni; de szerette hallgatni is Istent, mert amikor imádkozott, felismerte az isteni szót. Örömmel olvasta a Szentírást is, hogy elmélyedjen Isten üzenetében. Ebből fakadhatott belső békéje, erőt adó, sugárzó hite – mondta Spányi Antal püspök.

A szentmisében csodálatos gyógyulásáról tett tanúságot egy 19 éves fiatalember, akinek szülei Kaszap István közbenjárását kérték, hogy gyermekük megmeneküljön egy súlyos műtéttől.

„Meggyógyultam, két és fél hónap kihagyás után ismét folytathattam tanulmányaimat. Hálás vagyok Istennek, hogy Kaszap István közbenjárására megóvott egy veszélyes és fájdalmas műtéti beavatkozástól. Remélem, a kezemben levő dokumentumok hozzájárulnak majd boldoggá avatásához” – mondta a fiatalember, aki ezután átadta az iratokat Koronkay Zoltán SJ viceposztulátornak.

Az ünnepi eseményen jelen volt a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Lelki Közössége mozgalmától Szár Gyula Gergely premonteri szerzetes, cserkésztiszt és Zelliger Erzsébet egyetemi docens; jelen volt Gere Dávid Márk szerzetes, a 4. cserkészkerület elnöke, a Mária Keresztes Közössége (SMC) tagja.

Koronkay Zoltán jezsuita szerzetes Ferenc pápa fiataloknak szóló tanítása tükrében írta meg Van célom! – Kaszap István, egy Istent kereső fiatal című könyvét, amelyet a szerző mutatott be a cserkésztalálkozón.

A szentmise után a jelenlévők – a főpásztor, a szerzetesek és papok vezetésével – Kaszap István virágokkal borított sírjához vonultak, hogy mielőbbi boldoggá avatásáért imádkozzanak, és további közbenjárását kérjék hazánkért, minden magyar emberért.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria