Mindenki lehet a béke munkása – Fáklyás felvonulás és ökumenikus imádság a békéért

Hazai – 2017. január 1., vasárnap | 21:20

A béke világnapján, január elsején a Szent Egyed közösség fáklyás felvonulásra és ökumenikus imádságra hívta a híveket Budapesten és Pécsen. Budapesten az imádságot Székely János esztergom-budapesti segédpüspök vezette.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A budapesti felvonulás a Salkaházi Sára-emléktáblától indult, mely a vértanú nővérről elnevezett dunai alsó rakparton található, és a Váci utcai Szent Mihály-templomnál ért véget, ahol Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke vezette az imádságot és mondott szentbeszédet, valamint imádsággal szolgált Fabiny Tamás evangélikus püspök és Abuna Júszef Hálil, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője.

A kezdeményezők kiemelték, hogy a felvonulást és az ökumenikus imát minden háborúban szenvedő országért és a terrorizmus áldozataiért, az üldözött keresztényekért, menekültekért szervezték. Ferenc pápa a béke világnapjára közzétett üzenetét idézték: „2017-ben tegyünk azért imádságunkkal és tetteinkkel, hogy olyan emberekké váljunk, akik száműzték az erőszakot szívükből, szavaikból és tetteikből, és törekedjünk erőszakmentes közösségek kialakítására, amelyek képesek gondoskodni közös otthonunkról. »Semmi sem lehetetlen, ha imádságunkkal Istenhez fordulunk. Mindnyájan a béke építőivé válhatunk.«”


Szőke Péter, a magyarországi Szent Egyed közösség vezetője a Salkaházi Sára és mártírtársai tiszteletére elhelyezett emléktábla előtt is Ferenc pápa üzenetéhez kapcsolódva beszélt a párbeszéd és a megbékélés fontosságáról. Arra hívott, hogy a szenvedő Szíriáért, különösen Aleppó városáért könyörögjünk, az ottani civil áldozatokért, azért a térségért, mely jelenleg a világ egyik legkegyetlenebb hadszíntere. Hozzátette, a pápa szüntelenül küzd egy mindenki számára békés világ építéséért, a szenvedők, a periférián élők helyzetének javulásáért.

Kiemelte: ezekben a nehéz időkben – melyeket a túlságosan sok háború, a terrorizmus és az erőszak jellemez, mely elsősorban a leggyöngébbeket sújtja – felelősek vagyunk azért, hogy visszhangozzuk ennek a január elsejének a különleges üzenetét. Ezért határozott idén is a Szent Egyed közösség úgy, hogy tagjai békés otthonaikból kilépve elmondják a világnak – Ferenc pápát követve –, hogy a béke lehetséges, és az emberiség legfőbb java. Le kell dönteni az embereket elválasztó falakat, hidakat kell építenünk. Az erőszakmentesség kell hogy cselekedeteink mozgatórugója legyen. Fel kell emelnünk szavunkat a konfliktusok áldozatainak érdekében is, akik épp a háborúk, az egymás közti ellentétek miatt nem jutnak alapvető javakhoz, mert mindent a háborúk folytatására fordítanak az érintett országok.


Az erőszakmentesség nem a Katolikus Egyház kizárólagos tulajdona, hanem megtalálható, értéket képvisel számos vallási hagyományban. Isten neve soha nem igazolhatja az erőszakot – mondta 2016 őszén Ferenc pápa Assisiben, hozzátéve: „csak a béke szent, nem a háború”.

A rakparton egybegyűltek mécsesekkel a kezükben, a háború és konfliktusok sújtotta országok tábláit a magasba emelve vonultak végig a Váci utcán, majd a belvárosi Szent Mihály-templomban ökumenikus imádságon vettek részt.


Előbb Osztie Zoltán, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosa köszöntötte e jelenlévőket, majd Székely János püspök a felolvasott evangéliumi részt elemezve beszélt a békéről, az erőszakmentességről, a bosszúállás hiábavalóságáról, értelmetlenségéről. Az evangéliumi rész (Mt 5,38–47) az ellenség szeretetéről szólt. Székely János ennek kapcsán kiemelte, csak a béke, a szeretet visz közelebb minket az erőszakmentes világhoz, csak a szeretet tudja a gyűlölet sebeit begyógyítani. Hozzátette: a háború elemberteleníti annak cselekvő részeseit és elszenvedőit egyaránt. A könnyek tisztítják meg a világot, nem az erőszak. Aki szeret, az könnyezik, Isten pedig maga a szeretet. Meg kell tehát látnunk, értenünk, hogy Isten szeretetből teremtette számunkra a világot, melyet mi teszünk tönkre. 


Székely János püspök beszéde végén sorolta, hányan, hányféle vallás elkötelezettje álmodott már egy szebb, tisztább, békére vezető világról, amiről nekünk is álmodnunk kell.

Fabiny Tamás evangélikus püspök imádságában az ember és ember közti, a felekezetek és a nemzetek közti megbocsátás, a béke fontosságáról beszélt.

Abuna Júszef Hálil kopt ortodox főesperes Szűz Máriához fohászkodott, hogy ő legyen a nélkülözők, az éhezők, az otthonaikat elhagyni kényszerülő menekültek védőbástyája.

Az ökumenikus ima végén Szőke Péter egymás után olvasta fel a földkerekség háborúktól, polgárháborúktól és más konfliktusoktól szenvedő országainak nevét, s az értük mondott könyörgések között kisgyerekek egy-egy szál gyertyát vittek az oltár elé helyezett tartóba. E pislákoló fények így váltak a béke, a megértés és a szeretet jelképeivé.

Fotó: Lambert Attila

Bókay László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria