Miskolcon talált otthonra a görögkatolikus papnevelés előkészítő évfolyama

Hazai – 2022. szeptember 23., péntek | 13:31

A Görögkatolikus Metropólia főpásztorai, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök szeptember 12-én szentelték fel a görögkatolikus propedeutikus képzésnek mostantól helyet adó épületet Miskolcon.

Az egyházmegyék püspökei és a szeminárium rektora több éve keresték a lehetőséget arra, hogy a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe frissen felvételt nyert fiatalemberek képzése állandó helyre kerülhessen a Görögkatolikus Metropólián belül.

Miskolcon a karmelita rend rendháza már évtizedek óta a Miskolci Egyházmegye használatában állt, ezt az épületet ajánlotta föl két éve a rend megvételre. Egy éve lett a Miskolci Egyházmegye tulajdona a Kiss Ernő utcai épület, mely alkalmasnak tűnt arra, hogy az Apostoli Szentszék által előírt „előképzés” céljából átalakítsák és felújítsák. Szükséges volt az épület állagának javítása, hőszigetelése, ezzel együtt a nyílászárók cseréje is, az elektromos és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint az épület új funkciójának megfelelően egyes helyiségek átalakítása. A vételárhoz hasonló nagyságrendű beruházás állami támogatással valósulhatott meg.

Az épületet vecsernye keretében szentelte meg ünnepélyesen a három főpásztor.

„Újuljatok meg, testvérek: vessétek le a régi embert, és éljetek új életet! Azt hiszem, jobb programot az egész egyházi évben nem találhattunk volna a propedeutikus szemináriumnak” – idézte a vecsernyei éneket Orosz Atanáz a házszentelési szertartáson. A gondolatot a helyi főpásztor Szent Pál üzenetével folytatta a továbbiakban is; „az apostol világosan megmondta, mi az, amit le kell raknunk, és mi az, amit föl kell vennünk magunkra: le kell vetnünk minden gonoszságot, bizonyos érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat, a kapzsiságot és minden olyan káros szenvedélyt, amely akadályozza a Jézus Krisztussal való egyesülést és a tanítványságot. Ezeket kell leraknunk, és magunkra ölteni a szelídséget, a türelmet és a jóságot, a Jézus Krisztusban elnyert új és új erényeket. Vagy másképpen: »Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!« (Róm 13,14) Erre kaptok elöljárót, erre kaptok minden olyan segítséget, amely kegyelmi és természetes emberi szinten lehetővé teszi ezt az átalakulást.” „Így újul meg az ember, így ünnepeljük meg méltón a szentelés napját!” – fogalmazott az ideköltözött legfiatalabb papnövendékekhez szólva.

Idén hét fiatal nyert felvételt a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe, közülük öten kezdik meg a miskolci épületben az előkészítő tanévet. Ez az év számukra nemcsak a tanulásról szól, hanem leginkább a választott hivatásuk alaposabb megismerését, az elköteleződés bizonyosságában való megerősödést jelenti. A tanév rendjét úgy alakították ki, hogy abban önmaguk megismerése, lelki életük elmélyítésének lehetősége és a közösségi életben való aktív részvétel is helyet kapott.

Az előkészítő szemináriumi év elöljárójának Orosz István Imre atyát nevezték ki, aki Ruszinkó Szergej tanulmányvégzett alszerpappal együtt a papnevelést bevezető év alapjait fogja lerakni.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria